WUR zoekt nieuwe bestuursvoorzitter

Het profiel van de opvolger van Louise O. Fresco is klaar.
Louise Fresco. Foto Jeroen Hofman

De raad van toezicht van WUR zoekt een opvolger voor Louise Fresco, die op 1 juli 2022 na twee termijnen als bestuursvoorzitter stopt.

De toezichthouder heeft onder andere advies ingewonnen bij de WUR Council om een profiel op te stellen voor de nieuwe bestuursvoorzitter. Dat profiel is nu klaar.

De opvolger van Fresco wordt bij voorkeur opnieuw een vrouw. Ze heeft een onderzoekachtergrond in het werkveld van voedsel, natuur en leefomgeving en ze is de diplomatieke vertegenwoordiger van WUR bij ministeries in Den Haag, de EU in Brussel en internationale gremia. Verder bevordert ze een open bestuurscultuur, aldus de WUR Council. Opvallend punt: ze hoeft geen Nederlander te zijn. Het selectiebureau dat geschikte kandidaten zoekt, kijkt ook buiten Nederland.

Complementair

Bovendien moet de nieuwe bestuursvoorzitter complementair zijn aan de andere leden van het college van bestuur, rector Arthur Mol en bestuurslid Rens Buchwaldt. Mol werd twee jaar geleden herbenoemd voor een tweede termijn, Buchwaldt werd dit jaar herbenoemd. Universiteitsbestuurders worden voor maximaal twee termijnen benoemd.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.