‘Wildgroei aan software belemmert precisielandbouw’

Programma’s voor beeldmateriaal en bedrijfsmanagementsystemen sluiten niet op elkaar aan.
Foto Shutterstock

Boeren die zich toeleggen op precisielandbouw, kampen al jaren met ‘interoperabiliteit’: verschillende softwareprogramma’s communiceren niet goed met elkaar. Dat belemmert de ontwikkeling en toepassing van precisielandbouw, zeggen deelnemende boeren en Corné Kempenaar, coördinator van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Er zijn veel leveranciers van softwarepakketten voor boeren. Denk aan FarmMaps, DroneWerkers, CloudFarm, TeeltCentraal en iCROP. In totaal kunnen de boeren kiezen uit zo’n vijfentwintig platformen, die niet of moeizaam op elkaar aansluiten. Wanneer je als boer niet software van hetzelfde merk hebt, loop je tegen problemen aan, zegt akkerbouwer Jacob van den Borne deze week op de website van NPPL.

Beeldmateriaal

AgroConnect probeert al jaren de data-uitwisseling in de landbouw te uniformeren en standaardiseren. Deze organisatie ziet meerdere afstemmingsproblemen. Boeren die gebruik maken van remote sensing, moeten digitaal beeldmateriaal verzenden, delen en opslaan, maar er zijn verschillende standaarden hoe je de beelden opslaat en terug kunt vinden. Verder willen boeren aan de slag met robots voor onkruidbestrijding, maar daarvoor moet de robot onkruid onderscheiden van de gewassen. Het benodigde algoritme daarvoor moet de boer zelf ontwikkelen door per beeld aan te geven welke plant onkruid is, waarna de robot dit patroon herkent. Dit leerproces gaat nu heel langzaam, omdat er geen beelduitwisseling mogelijk is tussen de systemen.

Datahub

Daarbij wreekt zich dat iedere leverancier van trekkers, werktuigen en machines een eigen datahub heeft waar de boeren data kunnen aanleveren en ophalen. Die systemen zijn niet gestandaardiseerd, waardoor boeren noodgedwongen met meerdere systemen moeten werken. De leveranciers moeten ervoor zorgen dat de onderliggende data op alle systemen kan worden gebruikt, vindt Van den Borne.

Techreus

Maar er zijn ook bedenkingen tegen zo’n standaardisatie van agrarische data. Sommige boeren vrezen dat een techreus als Google of Amazon een overkoepelende standaard voor agrarische data ontwikkelt, waardoor de boeren afhankelijk worden van zo’n techreus.

WUR is betrokken bij de ontwikkeling van precisielandbouw via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Lees het eerdere artikel hierover hoe sensoren en dronebeelden het gebruik van meststoffen, water en bestrijdingsmiddelen kunnen beperken.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.