‘Wildgroei aan software belemmert precisielandbouw’

Wetenschap
Programma’s voor beeldmateriaal en bedrijfsmanagementsystemen sluiten niet op elkaar aan.