Eindsprint aanmeldingen eerstejaars

Het aantal aanmeldingen van nieuwe bachelor-studenten stond medio maart nog op min vijftien procent, nu op een kleine daling.
Foto Guy Ackermans

WUR stevent niet meer af op een daling van het aantal eerstejaars bachelor-studenten komend studiejaar. Het aantal aanmeldingen is de afgelopen weken dermate bijgetrokken dat WUR inmiddels op 1880 eerstejaars bachelor-studenten staat, een groei van acht procent ten opzichte van vorig jaar.

Vwo’ers

Maar die groei gaat in praktijk lager uitpakken. Ten eerste konden vwo-scholieren zich vanwege corona vorig jaar nog tot 1 juni inschrijven, terwijl de inschrijving dit jaar gewoon weer op 1 mei dicht ging. Als we de cijfers nu vergelijken met 1 juni vorig jaar, daalt het aantal vwo-scholieren. Ten tweede staat het aantal aangemelde internationale studenten in de plus, maar leiden lang niet alle aanmeldingen van internationale studenten ook tot een inschrijving. Met die kennis komt WUR dit jaar waarschijnlijk uit op een kleine daling van het aantal eerstejaars.

Groeiers

De opleidingen Communicatie, Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen en Toerisme staan nog steeds in de min, maar de opleidingen Environmental Sciences, Landschapsarchitectuur en Moleculaire Levenswetenschappen zijn inmiddels de grootste groeiers. De aanmeldingen bij de andere universiteiten groeien gemiddeld met vijf procent, meldt de vereniging van universiteiten, VSNU.

VS

Hoeveel masterstudenten WUR komend studiejaar verwelkomt, is nog onduidelijk, want met name veel Europese studenten melden zich pas laat aan. Opvallend detail: het aantal studenten uit de Verenigde Staten stijgt dit jaar fors, van twintig tot bijna honderd eerstejaars.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.