Resource-debat: niet blindstaren op 25 procent biologisch

Biologisch is voorloper in landbouwtransitie.
Redacteur en gespreksleider Albert Sikkema tijdens het debat op de redactie van Resource Redacteur en gespreksleider Albert Sikkema tijdens het debat op de redactie van Resource

Nederland moet zich niet blindstaren op een groei naar 25 procent biologische landbouw in 2030. Dat was een van de conclusies van het debat van Resource over biologische landbouw op 29 april.

Er zijn meer wegen naar een duurzame landbouw die de milieu- en klimaatdoelen haalt en de biodiversiteit herstelt. De biologische sector dient daarbij als wenkend perspectief, omdat het productievoorwaarden en een beloningssysteem heeft voor een duurzamere landbouw.

Aanleiding voor het debat was de discussie die ontstond na een verhaal in Resource. Agro-ecologisch onderzoeker Wijnand Sukkel, meldde dat de groei naar 25 procent biologische landbouw onder de huidige omstandigheden niet realistisch is. Rogier Schulte, hoogleraar Farming Systems Ecology, reageerde dat het de taak is van wetenschappers om oplossingen te vinden voor duurzame doelen. Schulte en Sukkel waren de sprekers tijdens het debat en ook Ilse Geijzendorffer, directeur van het Louis Bolk instituut, was uitgenodigd als spreker. Er waren ruim vijftig deelnemers aan het debat.

Omslag

Ook de biologische landbouw moet nog een duurzaamheidsslag maken, stelde spreker Wijnand Sukkel, agro-ecoloog bij de Proeftuin Agroecologie en Technologie van WUR in Lelystad. Om alle klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen, stelde hij Organic 3.0 voor. Rogier Schulte, hoogleraar Farming Systems Ecology bij WUR, voegde toe dat WUR daarom met realistische voorstellen moet komen voor hoe boeren die omslag kunnen maken. ‘We moeten in Nederland ophouden met allerlei eisen op het bordje van de boeren te leggen, maar we moeten als WUR ontwerpen hoe ze kunnen verduurzamen’, aldus Schulte.

Focus niet teveel op de prijs. ‘Mensen kopen ook een Mercedes. Voedsel is emotie.

Alfred Grand

In de omslag naar klimaat-neutrale landbouw kan de biologische landbouw een voortrekkersrol vervullen, omdat het al een netwerk van bewuste producenten en consumenten heeft, redeneert Schulte. Ook Ilse Geijzendorffer, directeur van Louis Bolk Instituut, ziet de biologische landbouw als een van de bedrijfsvormen voor een duurzame landbouw.

Prijsverschil

Om de omslag naar biologisch te versnellen onder Nederlandse consumenten, moet het prijsverschil tussen gangbaar en biologisch naar beneden, stelden Geijzendorffer en WUR-econome Katja Logatcheva. Dat kan via BTW-maatregelen. Daarnaast helpt het dat publieke organisaties als scholen en gemeenten de vraag aanjagen door standaard biologische voeding aan te bieden, stelde Schulte.

Grondprijzen

Kwetsbaar punt in Nederland is dat de hoge grondprijzen de transitie naar biologisch belemmert, omdat de biologische teelt een lagere productie geeft dan gangbare teelt. Ter vergelijking: in Oostenrijk hebben boeren vaak marginale grond, waar de productie al laag was, omgezet in biologisch. Maar dit verklaart maar een deel van het hoge aandeel biologisch in Oostenrijk, stelde de Oostenrijkse boer Alfred Grand. Een andere aanjager in Oostenrijk zijn de supermarkten die investeren in de verkoop van biologisch voedsel. ‘Focus niet teveel op de prijs’, stelde Grand. ‘Mensen kopen ook een Mercedes. Voedsel is emotie.’

Lees verder:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.