Wim de Vries: stikstofwet is ambitieus

Nederland haalt doelen niet met alleen technische maatregelen en maatwerk.
Ammoniakmeting in de stal, foto: WUR.

De stikstofwet van landbouwminister Schouten, die vorige week is aangescherpt om de steun van SP, SGP en 50Plus in het parlement te krijgen, is behoorlijk ambitieus, zegt de Wageningse stikstofhoogleraar Wim de Vries. De doelstelling, 50 procent stikstofreductie in 15 jaar, halen we niet met alleen technische maatregelen.

Veestapel

Eerst wilde het kabinet een reductie van 26 procent in 2030, terwijl de commissie-Remkes 50 procent in 2030 adviseerde. De onderhandelingen van Schouten met drie oppositiepartijen leiden nu tot resultaatverplichting van 50 procent in 2035. ‘Die halvering lukt niet alleen met technische maatregelen, zoals minder eiwit in veevoer, mestscheiding, verdunnen van mest met water en emissiearme stallen’, zegt De Vries. Ook de veestapel moet kleiner. Het gericht opkopen van veebedrijven nabij natuurgebieden levert relatief weinig stikstofwinst op. ‘De stikstofdeken die boven heel Nederland hangt, moet naar beneden. Ik ben erg voor maatwerk nabij natuurgebieden, maar om de reductie te halen is ook generiek beleid nodig.’

Duidelijkheid

De Vries denkt dat er allereerst duidelijkheid moet komen voor de boeren welke beweging ze moeten maken. ‘Je hebt beleid nodig voor grote boeren die duurzaam willen intensiveren onder strenge emissie-condities en beleid voor boeren die willen extensiveren en ecosysteemdiensten willen aanbieden tegen betaling. Daarnaast kun je een deel van de boeren uitkopen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.