Enquête beoordeling wetenschappelijk personeel bijna klaar

Wageningse wetenschappers krijgen binnenkort een enquête van de commissie Erkennen en Waarderen.
Factcheck

De commissie, onder leiding van onderwijsdirecteur Arnold Bregt, is dit voorjaar ingesteld om het college van bestuur te adviseren over het beoordelingsbeleid van de universiteit. De commissie kijkt onder meer naar Tenure Track, dat volgens critici teveel de wetenschappelijke productie waardeert en te weinig oog heeft voor academische dienstverlening en leiderschap.
De commissie heeft in de afgelopen maanden personeel gevraagd welke punten in het huidige beoordelingssysteem goed zijn en welke voor verbetering vatbaar zijn. Daaruit heeft ze vijf hoofdlijnen gedistilleerd, die nu worden omgezet in enquêtevragen.

Welke kwaliteiten, naast publicaties, moet de universiteit beoordelen en waarderen?

Hoe dan?


In de enquête komt bijvoorbeeld aan bod welke kwaliteiten van het wetenschappelijk personeel, naast publicaties, de universiteit moet beoordelen en waarderen. Ook wil de commissie weten of en hoe wetenschappelijke groepen en academisch leiderschap gewaardeerd moeten worden.
Alle Nederlandse universiteiten beoordelen momenteel hoe ze hun personeel in de toekomst willen erkennen en waarderen. De vereniging van universiteiten, VSNU, publiceerde een jaar geleden de nota ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Daarin geven de universiteiten aan dat ze het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. De universiteiten kiezen daarbij een eigen aanpak, maar stemmen die wel onderling af in de VSNU.

Lees ook:

Je moet inloggen om een comment te plaatsen.