Docenten mogen leeruitkomsten van vakken aanpassen in coronatijd

College van bestuur geeft docenten het mandaat om werkdruk per vak doenlijk te houden.
Selfie van rector Arthur Mol

In tijden van corona ‘moeten we accepteren dat momenteel niet altijd alle leeruitkomsten per vak haalbaar zijn’, stelt rector Arthur Mol. De leeruitkomsten per opleiding, dus de eindtermen voor het diploma, blijven wel overeind.

Extra werkuren

Wageningen University wil excellent zijn en de beste universiteit van Nederland blijven, stelde Mol in een online overleg met ruim 100 docenten op 8 oktober. Maar de werkdruk van de Wageningse docenten was, door jaren van flinke studentengroei, al hoog. En daar komt nu de coronacrisis bovenop. De omschakeling van campusonderwijs naar online onderwijs kost de Wageningse docenten veel extra tijd. Bovendien kost de combinatie van online onderwijs met een beetje campusonderwijs, waar zowel de studenten als docenten veel behoefte aan hebben, hen momenteel extra werkuren. Door de coronaregels moeten ze de studenten bijvoorbeeld opsplitsen in kleine groepen, waardoor ze meer lesuren moeten draaien.

Omvallen

Wageningse docenten hebben een enorme drive om het best mogelijke onderwijs te geven, zegt Mol, maar ‘we moeten opnieuw de discussie voeren wat we aankunnen in coronatijd. We weten uit een enquête dat online lesgeven de werklast sterk vergroot, dat geeft 80 procent van de docenten aan. We zien ook dat sommige docenten op omvallen staan. Dus we moeten wat doen. We willen niet meer docenten met een burn-out krijgen. We moeten accepteren dat niet altijd alle leeruitkomsten nu haalbaar zijn voor elk onderwijselement.’

Controle

De rector houdt de leeruitkomsten op opleidingsniveau overeind, maar hij vindt dat het mandaat per vak bij de cursuscoördinator moet komen te liggen, in afstemming met de examencommissie en opleidingsdirecteur. Met andere woorden: de docent moet controle krijgen over haar of zijn onderwijs en zelf aanpassingen kunnen doen in het vak, ook als die aanpassingen de onderwijskwaliteit enigszins beïnvloeden.

Mol: ‘Het is belangrijk dat docenten weten dat deze ruimte er is. Leeruitkomsten worden vaak in meerdere vakken behaald en de aanpassing van één vak gaat niet direct ten koste van de kwaliteit van het diploma.’

Tips

Mol en onderwijsdirecteur Arnold Bregt vroegen de docenten tijdens de online bijeenkomst om hun werkdrukproblemen en -oplossingen te bespreken. Dat leidde tot een stortvloed van vragen en opmerkingen, waar Mol en Bregt niet altijd het antwoord op hadden. Bregt: ‘Wij hebben geen hapklare oplossingen voor de werkdruk. Ik denk dat docenten per leerstoelgroep moeten bekijken of er extra docenten of studentassistenten kunnen worden ingehuurd, onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden of dat de ambities licht moeten worden bijgesteld.’ Docenten wisselden tijdens de bijeenkomst ook veel tips en oplossingen uit om de werkdruk te verlagen en het plezier in het lesgeven te behouden. 

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.