Promovendi last van hoge werkdruk en mentale klachten

Veel Wageningse promovendi halen hun promotie niet binnen vier jaar.
Wageningse proefschriften, foto: Albert Sikkema

Ook hebben ze mentale klachten, blijkt uit landelijk onderzoek van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Bijna 60 procent van de Nederlandse promovendi ervaart hoge of te hoge werkdruk, met name door de grote hoeveelheid werk, perfectionisme en publicatiedruk. Daarnaast werkt ruim 60 procent van de promovendi meer uren dan in hun contract is afgesproken. Een kwart denkt het PhD-traject niet binnen vier jaar af te hebben, aldus de enquête.

De uitkomsten zijn van belang voor WUR, want maar liefst een kwart van de 1600 promovendi die de survey invulden, werkt in Wageningen. De meeste respondenten zijn tussen de 26 en 30 jaar oud, 40 procent is internationaal.

Depressie

Bijna de helft van de promovendi loopt een verhoogd risico op mentale klachten, stelt het promovendi-netwerk. Ze hebben last van stress, slaapgebrek, concentratieproblemen en zelfs depressie. ‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat 41,6 procent van de promovendi wel eens heeft overwogen om te stoppen met hun promotietraject, 6 procent doet dat zelfs zeer regelmatig’, aldus het onderzoek van PNN.

Corona

Tijdens het onderzoek gingen de universiteiten in corona-lockdown. Die lockdowns leverden extra stress en problemen op voor veel promovendi, denkt PNN, maar heeft de uitkomsten van het onderzoek niet enorm beïnvloed. Op alle universiteiten is de werkdruk even hoog, ongeacht type instelling, vakgebied of type promotietraject, aldus het promovendinetwerk. Ze roept de universiteiten op om hun werkomgeving gezonder te maken, ‘anders lopen ze het risico dat veel promovendi de wetenschap definitief de rug zullen toekeren.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.