Extra vitamine D kan spreiding van tuberculose mogelijk verminderen

Suikerziekte maakt mensen waarschijnlijk vatbaarder voor tuberculose, blijkt uit onderzoek van promovendus Qiuzhen Wang. Vitamine D-supplementen kunnen mogelijk helpen om verspreiding en ernst van de ziekte te verminderen.
Tuberculose is in China, zeker op het platteland, een belangrijk probleem. Foto: Shutterstock

Wang promoveerde op 23 april bij Human Nutrition & Health. Ze onderzocht de samenhang tussen suikerziekte, tuberculose en vitamine D-gebrek, bij tuberculosepatiënten in de Chinese plattelandsregio Linyi, Shandong. Uit een grootschalige epidemiologische studie onder 6382 tuberculosepatiënten bleek dat suikerziekte bij deze groep drie keer zo vaak voorkomt.

‘Suikerziekte verhoogt mogelijk het risico op het ontwikkelen van tuberculose’, zegt epidemioloog Evert Schouten, promotor van Wang. ‘Wellicht omdat suikerziekte het immuunsysteem onderdrukt, waardoor iemand vatbaarder is voor de tuberculosebacterie.’ Volgens Schouten is het wel lastig om harde uitspraken te doen op basis van deze epidemiologische studie. ‘Om meer duidelijkheid te krijgen over oorzaak en gevolg, zou je een groep lange tijd moeten volgen en kijken welke mensen tuberculose ontwikkelen. Maar dat is praktisch erg lastig.’

Vitamine D-gebrek

Uit bloedonderzoek bij 461 tuberculosepatiënten bleek dat bijna 80 procent vitamine D-gebrek had. Schouten: ‘Dit komt waarschijnlijk doordat de voeding niet voldoende vitamines bevat of omdat mensen onvoldoende zonlicht krijgen, waardoor er weinig vitamine D wordt aangemaakt in de huid.’ Vitamine D zorgt onder meer voor een goede werking van het immuunsysteem. Behandeling met vitamine D gaf verbetering van de symptomen, maar alleen in de groep patiënten die zowel suikerziekte als tuberculose had.

 ‘Vroeger in het sanatorium werden patiënten in de zon gelegd, maar met de komst van medicatie is dat uit gebruik geraakt.’ 

Evert Schouten, promotor van Qiuzhen Wang

Schouten: ‘Om het effect van de behandeling beter in kaart te brengen, zouden we klinische trials moeten doen die hierop voortbouwen. Onze studie geeft wel aanwijzingen dat vitamine D lijkt te helpen.’ Die relatie tussen vitamine D-gebrek en tuberculose is volgens Schouten al langer bekend. ‘Vroeger in het sanatorium werden patiënten in de zon gelegd, maar met de komst van medicatie is dat uit gebruik geraakt.’

Dubbele last

Tuberculose is wereldwijd, en zeker ook in China, een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Met de toenemende welvaart neemt ook het aantal mensen met suikerziekte in China toe. Daarmee lijdt de bevolking aan een zogenoemde dubbele last: aan de ene kant is er sprake van ondervoeding en vitaminegebrek, en aan de andere kant leidt ongezonde (over)voeding tot overgewicht en suikerziekte. Wang adviseert de Chinese overheid om te screenen op tuberculose en diabetes en te overwegen een vitamine D supplementatieprogramma op te zetten. Dit zou patiënten kunnen helpen en de verspreiding van tuberculose kunnen tegengaan.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.