288 kroppen sla voor de voedselbank

WUR-promovendus Luuk Graamans teelt met zijn collega’s kroppen sla in klimaatcellen om na te gaan of de sla ook goed bij hoge temperaturen onder ledlampen groeit.
Foto: Guy Ackermans

Op 8 februari liep de proef af. De 288 slaplanten die over waren, werden door Graamans en vier van zijn collega’s geoogst en aan de Voedselbank Neder-Veluwe aangeboden.

De voedselbank is er blij mee, want er is steeds vaker een tekort aan verse groenten en fruit.

De sla werd geteeld door Michele Butturini van de groep Greenhouse Horticulture in klimaatcellen bij de Plant Sciences Group. In de cellen passen drie lagen sla boven elkaar, steeds belicht met ledlampen.

Sla wordt in de praktijk vooral geteeld bij temperaturen van 9-12 graden Celsius. Het onderzoeksteam wil weten hoe de sla groeit bij verschillende lichtintensiteiten en temperaturen tussen de 20 en 32 graden. Dat zou energiekosten (koeling) kunnen besparen in deze dichte ruimtes.

Ook onderzoekt Graamans de invloed van lucht- en worteltemperatuur op de teelt om de koeling te optimaliseren. Met de uitkomsten wil het onderzoeksteam de bestaande groeimodellen herijken voor verticale landbouw.

Productieklimaat
Graamans is een Delfts ingenieur die de voedselproductie in gesloten systemen in de stad onderzoekt. ‘Productie van groenten in vertical farms kost op dit moment veel meer energie dan in kassen, omdat je geen gebruik maakt van zonlicht. De voordelen zijn echter dat je het productieklimaat meer kan sturen, reststromen kan hergebruiken en verse groenten dichtbij de consument in de stad kan produceren.’

Het onderzoek is nog niet afgerond, dus de komende maanden gaan nog meer slaplanten naar de voedselbank.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.