Duurzaamheid vertalen naar de kassabon

Hoe duurzaam is het ene voedselproduct ten opzichte van het andere? Wageningse onderzoekers werken mee aan een nieuwe methodiek om die verschillen uit te drukken in een 'echte en eerlijke' prijs.
Foto: Shutterstock

De duurzaamheid van een product hangt af van veel aspecten. Denk aan klimaat, biodiversiteit of een eerlijke prijs voor producenten. In het onderzoeksprogramma Echte en Eerlijke prijs gaan Wageningen Economic Research, True Price en Bionext samen met het bedrijfsleven* deze duurzaamheidsfactoren meewegen in de prijs van producten.

De eerlijke prijs verdeelt kosten, baten en risico’s over de hele keten. Daarnaast brengen de onderzoekers ook de echte prijs van een product in kaart. Daarbij wegen vooral maatschappelijke aspecten mee zoals klimaat en luchtvervuiling, maar ook arbeidsomstandigheden.

Vergelijken
‘We willen al deze aspecten in euro’s uitdrukken, zodat we het ook goed met elkaar kunnen vergelijken’, zegt Willy Baltussen, onderzoeker Consument en Keten bij Wageningen Economic Research. De partijen bouwen voort op onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price en gaan samen met de bedrijven een standaardmethode ontwikkelen en toepassen om die prijs in kaart te brengen.

‘De industrie richt zich steeds meer op duurzame productie, maar bij zo’n overgang komen ook extra kosten en risico’s kijken voor bedrijven’, zegt Baltussen. ‘Tegelijkertijd liggen duurzame producten ook voor meer geld in het schap. Hoe zorg je dat iedereen daar eerlijk van profiteert?’

Appels en peren
Alle duurzaamheidsaspecten uitdrukken in de prijs is lastig omdat je eigenlijk appels en peren probeert te vergelijken. Baltussen: ‘Hoe bepalen we hoeveel besparing op de CO2-uitstoot meeweegt ten opzichte van bijvoorbeeld dierenwelzijn? Het is een hele uitdaging om al deze zaken op één hoop te gooien en zo uit te drukken dat het mogelijk wordt ze met elkaar te vergelijken. Dat is uiteindelijk wel onze ambitie.’

De echte en eerlijke prijshelpt bedrijven zo duurzaam mogelijk te produceren. Voor overheden kan het ook een handig instrument zijn bij beslissingen over beleid rondom duurzaamheid. Baltussen: ‘Sommige maatregelen zijn bijvoorbeeld goed voor het klimaat, maar minder goed voor biodiversiteit.’ Daarnaast kan het consumenten helpen bewust te kiezen. ‘In de toekomst wordt het met deze inzichten wellicht mogelijk om producten te kiezen die beter scoren op milieu, gezondheid of sociale factoren, zoals arbeidsomstandigheden.’

*Bij het programma zijn verschillende bedrijven en organisaties betrokken zoals Rabobank, ABN-AMRO, GroentenFruit Huis, Nederlandse Aardappel Organisatie, Vereniging Biologische varkenshouders, Stichting EKO en LTO Nederland.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.