Heel WUR bakte

Organisatie
Achttien amateurbakkers van WUR deden afgelopen donderdag mee aan ‘Heel WUR Bakt’.
De Ommuurde Tuin

Het beste bakkie

Student
Op jacht naar de beste koffie in Wageningen.