Arbeidsinspectie: universiteiten schieten tekort in zorg voor gezonde en veilige werkomgeving

Organisatie
'Maatregelen zijn te weinig gericht op wegnemen van onderliggende oorzaken.'
Moeten eerstejaars wel of niet verplicht 'seks- en consentles' krijgen? LTAY vindt van yes, WUR is nog niet overtuigd.

Vooralsnog geen extra ‘consent-les’ voor eerstejaars

Student
Verplichte workshop juist wél goed idee, vindt Let's Talk About Yes Wageningen.
Het relatief kleine aantal formele meldingen schetst een vertekend beeld van de werkelijke omvang van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.

Hamer: ‘Geef eerstejaars seksuele voorlichting’

Organisatie
Student
In een nieuw advies doet de regeringscommissaris aanbevelingen die moeten leiden tot…
AID 2022

Tweede Kamer wil MeToo-lessen tijdens introweken

Student
WUR besteedde er tijdens de AID 2022 al aandacht aan en doet…

Nieuw: inloopspreekuur sociale veiligheid

Organisatie
Sinds kort is er elke dinsdag een spreekuur sociale veiligheid in Forum.

Jaarverslag ombudspersoon: ‘Het ontbreekt soms aan conflictvaardigheden’

Organisatie
Meer meldingen van medewerkers dan van studenten; merendeel betrof sociale veiligheid.
traffic sign intimidation

AcademieKus voor artikel dat academische intimidatie aan de kaak stelt

Organisatie
Prijs voor artikel over de verwoestende mechanismen achter machtsmisbruik aan universiteiten.
anatomiefiguurtjes beelden gedoe uit

Sociale veiligheid studenten: ‘niet onderzoeken, maar aanpakken’

Student
Aanzwellende roep om professionele begeleiding van studentenverenigingen door universiteiten.
Niemand zou er alleen voor moeten staan bij grensoverschrijdend gedrag

Contactpunt sociale veiligheid in de lucht

Organisatie
Voor wegwijs in de aanspreekpunten en een luisterend oor.

‘Deze tanker moet zijn koers iets veranderen’

Organisatie
Interview Sjoukje Heimovaara, nieuwe contouren worden zichtbaar.