Moet Europa CRISPR-Cas toelaten?

Verdieping
Wetenschap
Vier WUR-wetenschappers over de vraag: Moet Europa CRISPR-Cas toelaten?

Ook in China is een gmo-debat

Wetenschap
Promovendus Yan Jin ziet vooral opponenten tegen gm-gewassen op sociale media.

Gmo biedt sterke afweer tegen aardappelziekte

Wetenschap
Is dit resistentie-gen in aardappel wel langdurig bestand tegen Phytophthora?