Op bezoek bij drie innovatiewerkplaatsen: Samen de kringlopen sluiten

Verdieping
Wetenschap
Het ministerie van LNV heeft niet één blauwdruk voor de gewenste kringlooplandbouw. Die moet regionaal vorm krijgen in ‘innovatiewerkplaatsen’ waar boeren, buitenlui en wetenschappers samenwerken.…

Hoe verder met CRISPR-Cas: ‘Laat toelating afhangen van toegevoegde waarde’

Verdieping
Wetenschap
Europa zit in haar maag met CRISPR-Cas. De nieuwe technologie heeft de…

Turbobonen en zijderups-eiwit

Student
Studenten bedenken oplossingen voor wereldvoedselvraagstuk.

‘Transitie naar kringlooplandbouw raakt ook WUR’

Organisatie
De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda van het landbouwministerie vergt een ommezwaai in…

In de ban van het licht

Organisatie
Rob van Tol maakt slimme vallen met led.

Succesvolle Wageningse aanpak in Afrika stokt – Geen geld voor malaria-eiland II

Verdieping
Wetenschap
Drie jaar geleden haalde hoogleraar Willem Takken de wereldpers met zijn malariaonderzoek…
No image available

Werken met een beperking – ‘Het is een kwestie van weten waar je grenzen liggen’

Organisatie
Verdieping
Net als alle onderwijsinstellingen moet ook WUR banen creëren voor mensen met…

Eén master, vier landen: ‘Deze studie helpt me te groeien als mens’

Student
Veel Wageningse studenten gaan tijdens hun studie wel een (paar) keer naar…

Wil Nederland wel samenleven met de wolf? Wie is er bang…

Verdieping
Wetenschap
Ecologen wachten met smart op beschuit met muisjes van de Veluwe. Misschien…

Fysisch chemicus Joris Sprakel is altijd op ontdekkingsreis: ‘Ik hou niet van saaiheid

Organisatie
Verdieping
Joris Sprakel noemt zichzelf ‘een creatieve ideeënspuier’. ‘Als ik iets een paar…