Opinie: Ik steun de protestkampeerders wel/niet

Hoe denken WUR’ers over de protesten?
Illustratie Valerie Geelen

De brug tussen Forum en Orion is al weken bezet door actievoerders die eisen dat het bestuur van WUR de banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Hoe denken WUR’ers over de protesten, de eisen en de opstelling van de raad van bestuur? Resource peilde de meningen.

Leon de Jonge, onderzoeker dierenvoeding en voorzitter van de ondernemingsraad van de Animal Sciences Group

‘In de jaren ‘80 heb ik als student van de Universiteit Utrecht ook wel eens gebouwen bezet. Ik vind dat kunnen als vorm van protest. Destijds ging dat onder meer over onderwijshervormingen. Ik vind het wel moeilijk dat de huidige campusprotesten gaan over een langlopende politieke kwestie en niet over iets wat binnen de machtssfeer van de raad van bestuur valt. Ik vind het niet aan de raad van bestuur om hierover een visie te formuleren. Daar zijn andere instellingen voor, zoals de VN. Ik denk dat het bestuur goed heeft gehandeld.’

Caroline*, onderzoeker bij Wageningen Economic Research

‘Vanuit Atlas zag ik hoe actievoerders bezoekers van het Food & Agriculture-congres belemmerden Omnia binnen te gaan. Mijn hart klopte in mijn keel. Het zag er heel onvoorspelbaar en onprettig uit. Bezoekers zijn hier naartoe gekomen en hebben daar vaak een reis voor ondernomen, ook vanuit het buitenland. Mensen belemmeren om binnen te komen, vind ik schadelijk. Los van wat ik inhoudelijk van het conflict vind. Voor zover ik heb meegekregen staat de raad van bestuur open voor communicatie met de actievoerders. Wat moeten ze nog meer doen?’

Henk Hogeveen, hoogleraar Bedrijfseconomie

‘Ik vind het goed dat er geprotesteerd wordt. Ik denk dat de protesten relatief vriendelijk en vreedzaam zijn. Ik ervaar het niet als bedreigend. Op andere universiteiten was dat wel anders. Er komt wel een moment dat het misschien goed is te stoppen omdat het punt nu wel gemaakt is. Ook de raad van bestuur heeft haar punt gemaakt. Ik zie niet zoveel in de eis van de actievoerders om een openbare discussie te voeren met het bestuur. Het bestuur heeft een reactie gegeven met een prima uitleg. Als ze dat in het openbaar gaan herhalen, zou dat denk ik tot geschreeuw lijden.’

Paul Smeets, onderzoeker Humane Voeding en Gezondheid en lid van de Centrale Ondernemingsraad

‘Ik ben blij dat onze actievoerders redelijk vreedzaam zijn. Verder ben ik eigenlijk niet te spreken over de protesten. Ik denk dat de actievoerders beter actie kunnen voeren in Den Haag. Wat denken ze realistischerwijs te bereiken? De echte invloed zou via Den Haag zijn. Ik vind de focus op Gaza selectief; er zijn zoveel misstanden in de wereld. Verder stoor ik me aan de simplistische leuzen en banners. Ook vind ik het frustrerend dat er veel tijd van het bestuur gevraagd wordt door een kleine groep actievoerders. Dat gaat ten koste van hun vele andere verantwoordelijkheden.’

Eveline*, promovendus bij Biologie

‘Ik heb meer van protesten op andere universiteiten meegekregen via het nieuws, dan dat ik er hier van meekrijg. Geweld en vandalisme gaan ten koste van de boodschap, het is heel goed dat ze daar van wegblijven in Wageningen. Ik weet niet goed wat de rol van de universiteit hierin zou moeten zijn. Bij een van mijn onderzoeksprojecten is een Israëliër betrokken en ik zou niet zomaar zijn naam als medeauteur kunnen verwijderen. Richtlijnen of tips voor onderzoekers over hoe met dit soort kwesties om te gaan, ook wat betreft samenwerkingen met andere landen die mensenrechten schenden, zou ik enorm behulpzaam vinden.’

Merel*, masterstudent Voeding en Gezondheid en Resilient Farming.

‘Ik zit voornamelijk in Helix, dus ik krijg de protesten niet altijd mee. Maar ik denk dat het tentenkamp een hele goede vorm van protest is. Je wordt wel met de oorlog geconfronteerd, zonder dat dat op een storende manier gebeurt. Het start gesprekken met andere studenten. Dat heb je niet als je bijvoorbeeld in je story op Instagram iets over het conflict deelt. We kunnen beter, zoals de actievoerders doen, offline informatie met elkaar uitwisselen. Ik verwacht wel meer uitleg van het bestuur in het openbaar. Dat hoort toch bij je functie als bestuurder?’

Wouter*, WUR-promovendus

‘Ik vind de protesten heel goed. Ik heb zelf ook één keer meegedaan aan een mars over de campus. Ik denk dat de protesten op een goede manier de aandacht trekken; er moet wel wat gebeuren. Tegelijkertijd houden de actievoerders rekening met andere gebruikers van de campus en is er niet te veel overlast. Ik hoorde dat het bestuur overmatig veel politie op het protest bij Atlas had afgestuurd, al heb ik dat zelf niet gezien. Ik vind het vooral jammer dat het bestuur geen openbare discussie aan wil gaan.’

Lorenzo, masterstudent Natuurkunde uit Rome

Op mijn universiteit, Sapienza in Rome, zijn de protesten enorm. Studenten kunnen soms colleges niet bijwonen omdat demonstranten gebouwen blokkeren. Sommige actievoerders zijn in hongerstaking. De rector van Sapienza heeft niet eens gereageerd op de protesten. In Wageningen pakken zowel de demonstranten als het bestuur dat op een veel diplomatiekere manier aan. En de protesten zijn hier veel beter georganiseerd. Ik denk dat het goed is dat de demonstranten hun luide acties in de lunchpauzes houden en dat ze geen gebouwen blokkeren, zodat ze steun blijven houden van andere studenten.’

*Deze naam is gefingeerd. Volledige naam bij de redactie bekend.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Two days ago the Board was presented with an open letter signed by over 400 members of staff calling on the Board to take its responsibilities towards human rights and international law seriously. I doubt a petition with that many staff signatures has been presented to the Board before. Incredible that the Resource does not report on this.