35 Engelstalige bachelors krijgen NL-variant

Alle grote bacheloropleidingen in Nederland krijgen een Nederlandstalig traject, beloven de universiteiten.
Foto OCW

Naast de 35 bacheloropleidingen worden nog eens vier opleidingen volledig Nederlandstalig. Het gaat vooral om economische en technische bacheloropleidingen, staat in een uitwerking van plannen die universiteitenvereniging UNL online heeft gezet. Of dit ook voor Wageningse Engelstalige bacheloropleidingen geldt (en zo ja: welke) is op moment van schrijven nog niet bekend.

Op het gebied van internationalisering en de toestroom van buitenlandse studenten willen de universiteiten de ‘regie’ in eigen hand houden. Ze lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel van minister Dijkgraaf, dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat. Plannen per universiteit liggen er nog niet, ook al heeft de Tweede Kamer daar om gevraagd. De universiteitenvereniging houdt bovendien een slag om de arm: de medezeggenschap moet nog akkoord gaan.

Als alles volgens plan verloopt, gaan twaalf volledig Engelstalige economische bacheloropleidingen weer in het Nederlands lesgeven, naast de Engelstalige variant. Slechts zeven blijven helemaal Engelstalig. Bij de techniekopleidingen zijn er voor dertien opleidingen plannen voor een Nederlandstalig traject. Er blijven in die sector zestien volkomen Engelstalige bachelors over.

Voordeel

Een belangrijk voordeel voor opleidingen met twee onderwijstalen: straks kunnen ze de toestroom van buitenlandse studenten in het Engelstalige traject beperken, terwijl de Nederlandstalige variant gewoon toegankelijk blijft.

De universiteiten willen namelijk bij 27 opleidingen een ‘numerus fixus’ op het Engelstalige traject invoeren, waarvan veertien bij opleidingen in de sector gedrag & maatschappij en zes bij economische opleidingen.

Alles bij elkaar verzorgen de universiteiten 419 bacheloropleidingen. Bij net iets meer dan de helft is Nederlands de onderwijstaal. Er blijven straks 88 volledig Engelstalige bacheloropleidingen over, tegen 127 in dit studiejaar. Dat is een afname van 30 naar 21 procent.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.