35 Engelstalige bachelors krijgen NL-variant

Organisatie
Alle grote bacheloropleidingen in Nederland krijgen een Nederlandstalig traject, beloven de universiteiten.
Winter AID

Universiteiten willen minder Engelstalig bacheloronderwijs

Organisatie
WUR draagt bij aan oplossen gezamenlijk probleem.

Hoger onderwijs in de verkiezingsprogramma’s (update)

Verdieping
Basisbeurs, internationalisering van het onderwijs, financiering van onderzoek? De concept-verkiezingsprogramma's ontrafeld in…