[De stelling] ‘Een verandering van houding ten opzichte van de omgeving begint met het bewustmaken van de jongste generaties’

Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer is de beurt aan Jozsef Takacs.

Tekst Ning Fan

Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer is de beurt aan Jozsef Takacs, die op 28 februari promoveerde op virus- en schimmelziektes in huiskrekelkweek.

‘In de huidige tijd heerst de mening dat ‘meer en sneller’ ook beter is. Met onderwijs kunnen we deze denkwijze veranderen. Duurzaamheid is belangrijk voor bedrijven, maar vaak alleen zolang het hun economische groei niet in de weg staat. We moeten kinderen al op jonge leeftijd leren dat voor alles wat we doen het milieu een prijs betaalt. Door onderwijs kunnen we ze leren wat de gevolgen zijn van economische groei en dat het soms beter is om een beetje comfort in te leveren om het juiste te doen.

Om een voorbeeld uit mijn vakgebied van de entomologie te nemen: het is belangrijk dat studenten een basiskennis hebben van de biologie, zoals de anatomie van insecten. Maar het is ook belangrijk insecten te beschouwen vanuit een breder perspectief, om zo hun rol binnen een ecosysteem beter te begrijpen. We vertellen studenten vaak dat plagen schadelijk zijn omdat ze de gewassen aantasten. Maar in de natuur zijn dit soort zogenoemde plagen gewoon insecten die hun rol hebben binnen het ecosysteem. De kunstmatige omgeving die wij hebben gecreëerd voor onze doelen maakt van hun rol een negatieve, waar alleen economisch perspectief geldt. Maar zonder insecten is geen enkel ecosysteem compleet.

Ik pleit ervoor vroeg te beginnen met scholieren leren dat elk onderdeel van een systeem een rol speelt. Ze moeten begrijpen dat elke verandering een effect heeft op het systeem als geheel, hoe klein of hoe groot ook.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.