Proefschriften in ‘t kort

Zeegras, onderwijs en flesvoeding.
Een stapel proefschriften Een stapel proefschriften. Foto Resource

Jaarlijks promoveren ruim 250 phd’ers bij WUR. Onmogelijk de proefschriften allemaal te beschrijven en samen te vatten. In de rubriek Proefschriften in ’t kort de keuze van onze wetenschapsredacteuren. 

Zeegrasgrazers
Tropische zeegrasvelden staan onder druk: er zijn verschillende stressfactoren die de delicate balans kunnen verstoren tussen de zeegrassen en de enorme diversiteit aan dieren die daar grazen. Fee Smulders zet uiteen hoe klimaatverandering en fluctuaties in het graasgedrag van grote zeedieren en invasieve soorten invloed hebben op het functioneren van de zeegrasvelden – en daarmee directe gevolgen hebben op belangrijke ecosysteemdiensten die de velden bieden, zoals koolstofopslag. Ze concludeert dat natuurbescherming daarom niet gericht moet zijn op één soort zeegrasgrazers, maar op behoud van de totale leefomgeving. Resource schreef al eerder over Smulders’ onderzoek, toen ze vorig jaar bij wijze van test in Burgers’ Zoo een Caribische zeekoe voorzag van een onderwatercamera.
Grazers vormen het onderwaterlandschap.
Fee Smulders. Promotoren Marjolijn Christianen, Liesbeth Bakker en Ingrid van de Leemput

Ondernemend onderwijs
Universiteitsstudenten moeten hun ondernemende capaciteiten ontplooien. De vraag is hoe onderwijs daaraan kan bijdragen. Mohammadreza Farrokhnia verzamelde handvatten om cursussen over ondernemerschap in het hoger onderwijs vorm te geven. Hij creëerde onder meer pedagogische modellen die docenten kunnen gebruiken bij brainstormsessies met studenten om ze te begeleiden door de drie benodigde fases van ondernemen: activeren, ideeën ontwikkelen en ideeën evalueren.
Fostering entrepreneurial opportunity identification capability in higher education.
Mohammadreza Farrokhnia. Promotoren Harm Biemans en Omid Noroozi

Plantaardige flesvoeding
Er zijn veel plantaardige melkalternatieven voor volwassenen en (jonge) kinderen, maar niet voor zuigelingen. Jiaying Tang onderzocht of erwten, quinoa en fababonen te gebruiken zijn als eiwitbron in flesvoeding. Vervolgens keek ze hoe de structuur van soja- en erwteneiwit verandert na verhitting en hoe deze eiwitten zich gedragen in het maagdarmkanaal van zuigelingen. Verhitting op hogere of juist lagere temperaturen leidt tot verschillen in de uiteindelijke structuur van moleculen en daardoor tot verschillen in vertering.
Heat-induced structural modifications of plant proteins: Implications for peptide pattern and bioactivity after infant digestion.
Jiaying Tang. Promotoren Kasper Hettinga en Harry Wichers

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.