‘ChatGPT helpt me studeren’

We vroegen studenten of en hoe ze ChatGPT gebruiken.
Logo van ChatGPT Illustratie Shutterstock

Tekst Mario Martens en Luuk Zegers

Artificial Intelligence (AI) verandert het onderwijs ingrijpend, dat staat vast. Maar zijn studenten al druk met AI-tools zoals ChatGPT? En als ze het al gebruiken, waarvoor dan?

‘Om te schrijven heb je geen ChatGPT nodig’

Julia van Holst (21), masterstudent Biologie
‘Ik gebruik ChatGPT niet om te studeren, maar heb het wel gebruikt bij het programmeren tijdens mijn thesis. Voor schrijven gebruik ik het niet. Er bestaat toch een kans dat ChatGPT je onderzoek en resultaten daarna ergens op een cloud heeft staan en dat vind ik geen fijn idee. En daarnaast, iedereen kan schrijven, daar heb je geen ChatGPT voor nodig.’

‘Kan AI ons vak—landschapsarchitectuur—straks helemaal overnemen?’

Lieke Muijsert (19), bachelorstudent Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
‘Tijdens een brainstormsessie om een thema voor het gala van onze studievereniging te bedenken, heb ik ChatGPT wel eens gebruikt. Uiteindelijk gingen we toch voor een idee dat we zelf hadden verzonnen, maar als inspiratiebron kan het handig zijn. Binnen mijn opleiding is veel discussie over AI. Bijvoorbeeld bij een vak over tekentechnieken. Daar leren we werken met programma’s als Photoshop en Illustrator, maar als AI beelden kan genereren, heb je misschien helemaal geen Photoshop-skills meer nodig. Vervolgens ging de discussie een stap verder: kan AI ons vak—landschapsarchitectuur—straks helemaal overnemen, of heb je altijd nog de menselijke hand nodig? Zelf maak ik me daar niet erg druk om: je moet nog steeds een creatieve geest hebben en kennis van landschappen. AI kun je dan gebruiken als hulpmiddel bij die creativiteit. Maar zeker weet ik dat natuurlijk niet.’

‘Tijdens een brainstormsessie om een thema voor het gala van onze studievereniging te bedenken, heb ik ChatGPT wel eens gebruikt. Uiteindelijk gingen we toch voor een idee dat we zelf hadden verzonnen, maar als inspiratiebron kan het handig zijn. Binnen mijn opleiding is veel discussie over AI. Bijvoorbeeld bij een vak over tekentechnieken. Daar leren we werken met programma’s als Photoshop en Illustrator, maar als AI beelden kan genereren, heb je misschien helemaal geen Photoshop-skills meer nodig. Vervolgens ging de discussie een stap verder: kan AI ons vak—landschapsarchitectuur—straks helemaal overnemen, of heb je altijd nog de menselijke hand nodig? Zelf maak ik me daar niet erg druk om: je moet nog steeds een creatieve geest hebben en kennis van landschappen. AI kun je dan gebruiken als hulpmiddel bij die creativiteit. Maar zeker weet ik dat natuurlijk niet.’

‘Ik gebruik ChatGPT niet want ik snap het niet goed’

Alessandro Cigliano (23), masterstudent Environmental Sciences
‘Ik gebruik ChatGPT niet want ik snap het niet goed. Misschien ga ik nog wel een keertje kijken hoe het werkt, maar ik ben toch huiverig voor foutieve informatie die wel eens in AI-gegenereerde teksten voorkomt. Als ik het ga gebruiken, wil ik wel graag van ChatGPT weten welke bronnen er zijn gebruikt om tot antwoorden te komen.’

‘Ik gebruik AI om me te helpen lange teksten samen te vatten’

Machteld van Kempen (22), masterstudent International Development Studies
‘Tijdens mijn studie gebruik ik AI vooral om me te helpen met het herschrijven van zinnen en om lange teksten samen te vatten. Door mijn zinnen met de hulp van AI te herschrijven, lopen ze beter en logischer. Ik gebruik AI dus niet om het schrijfwerk volledig over te nemen. Ook buiten de studie kunnen AI-tools zoals ChatGPT trouwens handig zijn. Zo gebruik ik het soms als inspiratie voor een beschrijving bij een Instagram-post. Dan verander ik de tekst nog wel, omdat het vaak net niet helemaal is wat ik zoek. Maar het helpt me wel op weg.’  

‘Ik gebruik ChatGPT om andere AI-tools te instrueren’

Marco Libanore (24), masterstudent Biotechnology
‘Als je AI als hulpmiddel gebruikt, kan het een geweldige assistent zijn en je leerervaring verbeteren. Ik gebruik ChatGPT onder meer voor het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld om relevante papers te vinden over een bepaald eiwit voor mijn scriptie. Ik gebruik ook andere AI-tools voor het maken van afbeeldingen. Als je een afbeelding nodig hebt van een cel, specifieke eiwitten of DNA, en je wilt bepaalde dingen in deze afbeelding uitlichten, dan kan het moeilijk zijn om geschikte afbeeldingen op het internet te vinden. Met een beetje hulp van AI kun je deze afbeeldingen gewoon zelf maken.’

‘Om een goede afbeelding te maken met AI, moet je duidelijke aanwijzingen geven. Ik heb een goede workflow gevonden om dat effectief te doen: ik begin met een idee in mijn hoofd en breng dat onder woorden. Dan vraag ik ChatGPT om duidelijke aanwijzingen voor mijn idee te maken om naar een AI-afbeeldingsgenerator te sturen. Omdat ChatGPT andere AI-tools beter begrijpt dan ik, helpt dat om mijn boodschap duidelijker over te brengen aan de beeldgenerator. Op die manier kun je beelden maken die bijna perfect aan je wensen voldoen.’

‘Ik heb het een keer ingezet om een huiswerkopdracht te maken’

‘Ik gebruik ChatGPT vooral om inspiratie op te doen, maar ik heb het ook al een keer ingezet om een huiswerkopdracht te maken. Toen gaf ik een aantal specifieke bronnen door en vroeg ik ChatGPT om gebaseerd op die bronnen een opstel te schrijven. Je moet dan wel een duwtje in de goede richting geven, anders heb je er niet veel aan: dan blijven de antwoorden toch oppervlakkig. Ik gaf dus als opdracht mee dat ik met de conclusie van dit opstel een specifieke richting op wilde. Daar kwam best een bruikbaar antwoord uit. Vervolgens heb ik die tekst wel weer bewerkt zodat het meer van mezelf werd.’
Anoniem, naam bij de redactie bekend

‘Ik vraag ChatGPT weleens om artikelen samen te vatten’

Querine van Rijn (21), bachelorstudent Plantwetenschappen
‘Als ik slechtlopende zinnen heb opgeschreven, gebruik ik ChatGPT om die zinnen in een logischere volgorde te herschrijven. Ook vraag ik ChatGPT weleens om artikelen samen te vatten of concepten uit te leggen die ik niet snap. Dan zeg je bijvoorbeeld: ‘leg x uit in simpele termen’ of ‘verbeter de structuur van de volgende zin’. Ook is het handig om inspiratie mee op te doen voor bijvoorbeeld verslagen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.