‘Carolien Kroeze is de juiste persoon voor deze functie’

Reacties op Kroeze's benoeming tot rector magnificus.
Carolien Kroeze. Foto WUR

De opvolger van rector magnificus Arthur Mol, Carolien Kroeze, begint op 10 maart. Ze vindt het nu nog te vroeg om Resource een interview te geven. Daarom vroegen we mensen die haar kennen een beeld van haar te schetsen.

‘Carolien heeft een goed oog voor de kwaliteit van de opleiding’

Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse

‘Voor Wageningen is het geweldig om voor het eerst een vrouw op die positie te hebben. Ik vind haar zeer capabel voor die functie. Ik ken Carolien 35 jaar, al van toen we beiden nog bij het RIVM werkten. In 2003 werd ik leerstoelhouder Milieusysteemanalyse en daarmee haar leidinggevende. Zij werkte heel zelfstandig aan haar onderwerpen waterkwaliteit en mondiale riviersystemen en was daarin innovatief en grensverleggend.
Carolien communiceert erg goed en heeft een goed oog voor de kwaliteit van de opleiding van vooral onze thesisstudenten en promovendi. Ze is verder sterk in de integrale benadering van problemen. Ze overlapt heel sterk met het motto van de universiteit: science for impact. Die lijn, die door haar voorgangers is ingezet, heeft een nog sterkere stimulans nodig. Zorg dat de grote maatschappelijke problemen nationaal (stikstof) en internationaal (biodiversiteit in klimaat) integraal aangepakt worden.
Daarnaast is het belangrijk de nieuwe tenure track goed in de organisatie te verankeren. Dat medewerkers het gevoel hebben een faire kansen te krijgen voor de ontwikkeling van hun loopbaan. Ik weet dat Carolien een inspirator is voor studenten. Ik denk dat ze dat ook voor de medewerkers kan zijn.’

‘Ze is gestructureerd, georganiseerd en neemt onderbouwde beslissingen’

Theo Jetten, secretaris onderzoekschool PE&RC

‘Ik ken Carolien onder meer van de commissie Erkennen & Waarderen en via onderzoekschool WIMEK, waarvan zij directeur is. Ze was ook voorzitter van een aantal BAC’s (benoemingsadviescommissie voor hoogleraren, red.) waarvan ik secretaris was.
Carolien kan uitstekend verbinden en voorzitten en staat open voor ieders inbreng. Ze neemt niet meteen de voorgrond, maar heeft wel altijd een duidelijke inbreng. Voor haar werk straks is het een groot plus dat ze alle ins en outs en de discussies rondom Erkennen & Waarderen kent. Ze is gestructureerd, georganiseerd en neemt onderbouwde beslissingen. Grote disruptieve stappen verwacht ik niet snel van haar. Ze bouwt voorzichtig.
De positie van de wetenschap in de maatschappij is aan het veranderen. Haar grootste uitdaging ligt naar mijn mening in het stimuleren dat Wageningse wetenschap en wetenschappers hierin meegaan, zonder afbreuk te doen aan de huidige kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat WUR vanuit de verschillende wetenschappelijke invalshoeken meer zichtbaar wordt op specifieke maatschappelijke thema’s. Erkennen & Waarderen speelt daar ook op in. Ze moet dat als rector verder oppakken en uitbouwen.’

‘Ze kan goed luisteren’

Wijnand Fredriks, voorzitter studentenraad

‘Fijn dat er met Carolien Kroeze een nieuwe rector is gevonden. Ze wordt de eerste vrouwelijke rector van Wageningen. Als Studentenraad hebben we haar ontmoet tijdens de selectieprocedure. Ze is capabel, ervaren en kan goed luisteren. Ze spreekt op een duidelijk onderbouwde manier, genuanceerd, en daardoor komt ze constructief over.
De rector magnificus is degene die binnen het universiteitsbestuur verantwoordelijk is voor studentenzaken. In algemene zin vinden wij dus dat een rector dichtbij de studenten moet staan, goed benaderbaar moet zijn en een open houding moet hebben. Wij hopen dat Kroeze zich sterk gaat maken voor studentenwelzijn, het waarborgen van de onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie.’

‘Ze is goed op de hoogte van wat er speelt bij WUR’

Blair van Pelt, voorzitter van de WUR Council en senior docent Farming Systems Ecology

‘Carolien is een rustige persoonlijkheid met een grondige en genuanceerde visie op onderwerpen zoals de fossiele samenwerkingsproblematiek en de invoering van het nieuwe Academic Career Framework. Ik denk dat ze goed op de hoogte is van wat er speelt bij WUR en ze heeft een stevig cv. Ik kijk ernaar uit om in mijn rol als voorzitter van de WUR Council met haar samen te werken op het gebied van Erkennen & Waarderen en ik hoop dat we voor een cultuuromslag kunnen zorgen. Ik ben ook benieuwd naar haar leiderschapsstijl en hoe we ons als instituut kunnen positioneren en een leidende rol pakken in klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ik denk dat ze de juiste persoon is voor deze functie.’

‘Ze zal juist de verbinding in plaats van de confrontatie opzoeken’

Richard Marijnissen, postdoc ecosysteemdiensten bij Deltares, promoveerde in 2021 bij Kroeze op onderzoek naar gecombineerde functies van waterkeringen

‘Als promotor hielp Carolien hielp me echt tot de kern komen. Mijn onderwerp lag iets buiten haar expertiseterrein, maar dat leverde juist een mooie dynamiek op. Met haar sprak ik vooral over academische en persoonlijke vorming. Hoe past jouw onderzoek in het grotere plaatje, hoe zit het met opschaalbaarheid, anticipeer je voldoende op klimaatverandering? Dat waren typische vragen uit de koker van Carolien.
Natuurlijk had ze zo haar persoonlijke visie, maar daar lag nooit de nadruk op: ze stimuleerde me vooral om mijn eigen visie te ontwikkelen. Een mede-PhD’er karakteriseerde haar eens als ‘mijn academische moeder’ en die omschrijving herken ik wel. Carolien houdt je scherp, maar is benaderbaar en menselijk – ze zit niet in een academische ivoren toren. Evenmin is ze een wetenschapper die graag controversiële dingen roept om dingen in beweging te krijgen. Als rector magnificus zal ze dan ook juist de verbinding in plaats van de confrontatie opzoeken, denk ik.’

‘Rustig en kundig’

Lucas Reijnders, emeritus hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, en destijds de promotor van Kroeze

‘Voor zover ik haar heb meegemaakt, heeft Carolien Kroeze al haar werk rustig en zeer kundig gedaan. Dat gold ook voor de moeilijke klussen (die je eigenlijk niemand toewenst). Ik reken erop dat ze dat volhoudt.’ 

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.