Veel animo voor creatieve Surf Your Stressweek

Schilder- en poëzie-workshops zijn populair, net als de breakfast rave.
breakfast rave The breakfast rave is traditionally popular. Photo Maurice Schoo

De inschrijvingen voor de Surf Your Stressweek zijn in volle gang. De jaarlijkse themaweek, die draait om gezond leren omgaan met stress, is behoorlijk vernieuwd, vertelt coördinator Heleen Franssen.

‘Als ik naar de inschrijvingen bij verschillende activiteiten kijk, vallen er een paar dingen op’, vertelt Franssen. ‘De breakfast rave bij KSV Franciscus, een klassieker waarbij studenten gratis kunnen ontbijten én dansen voor ze naar college gaan, is ouderwets populair. Maar er zijn dit jaar ook een hoop creatieve activiteiten, zoals een schilderworkshop en een poëzieworkshop, en die stromen snel vol. Dan is er nog de Your Natural Cycle workshop met Anneke Valk, over de menstruatiecyclus—daar komen ook veel mensen op af.’  

Nieuw dit jaar is de samenwerking met verschillende studentenorganisaties, vertelt Franssen. ‘Dat idee speelt al wel langer. Het is logisch studenten te betrekken bij de organisatie van een week die vóór studenten wordt georganiseerd. Gedurende het jaar hebben we verschillende brainstormsessies met studenten gedaan over waar ze stress van krijgen en wat zou kunnen helpen die te verlichten. Daar waren ook verschillende verenigingen bij aanwezig, dus heb ik ze gevraagd iets te organiseren. Het Surf Your Stress team ondersteunt bij de organisatie.’

Olympisch succes

Sportpsycholoog Rico Schuijers begeleidt normaal gesproken nationale teams bij de voorbereiding voor de Olympische Spelen en andere kampioenschappen. Komende week zal hij echter studenten tools geven om te leren omgaan met prestatiedruk. ‘Topsporters moeten op het juiste moment presteren. Dat geldt ook voor studenten’, zegt Franssen. ‘Om goed te presteren, bijvoorbeeld hoge cijfers halen, je studie afronden, of een sociaal leven opbouwen, moet je goed met die druk kunnen omgaan. Schuijers trekt parallellen tussen topsport en studeren en gaat in op verschillen tussen angst, spanning en stress. Uiteindelijk draait het erom dat je begrijpt wat jij nodig hebt om goed te kunnen presteren.’

Hoewel de themaweek draait om stress bij studenten, is het niet alleen studiestress die terugkomt in het programma. Naast sessies over thesis-stress is er bijvoorbeeld ook aandacht voor zorgen bij studenten over financiën en klimaatstress. StartHub organiseert een ‘Fuck-Up Night’, met als thema het vieren van je mislukkingen.

De Surf Your Stressweek vindt plaats van maandag 6 tot en met vrijdag 10 november. Het complete programma is hier te vinden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.