[De Stelling] ‘Sociale media zijn asociale platforms’

Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Francesco Pancaldi.

Tekst Ning Fan

Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. De beurt is aan Francesco Pancaldi die promoveerde op 12 juni met een proefschrift over celwanden in planten, van evolutionaire biologie tot nieuwe veredelingsmethode.

‘Ik heb een passie voor politiek en ben lid van een politieke partij in Italië. Ik heb daar gezien hoe sociale media bijdragen aan polarisatie van politieke standpunten, wat aantoont dat sociale media niet altijd op een positieve manier ‘sociaal’ zijn.

Sociale media kunnen grote negatieve invloed uitoefenen op mensen: gebrek aan zelfvertrouwen, sociale uitsluiting en negatieve emoties kunnen eruit voortvloeien. Daarnaast kunnen deze media asociaal gedrag aanmoedigen omdat wat mensen online zien, invloed heeft op hoe iemands identiteit en denkwijze gevormd worden. Hierdoor kunnen mensen met extreme ideeën elkaar makkelijk vinden en groepen vormen. Doordat sociale media gedreven worden door algoritmen die interactie binnen clusters stimuleren in plaats van interactie tússen de groepen, dreigt verdere radicalisering. Dit kan weer leiden tot polarisatie en gevaarlijk gedrag. Ik erken dat er ook positieve kanten zitten aan sociale media, maar we kunnen niet negeren dat er gebruikers zijn die zonder kritische blik gretig gebruik maken van deze media.

Doordat sociale media gedreven worden door algoritmen, dreigt verdere radicalisering

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sociale media minder asociaal worden? Ik denk dat daar zelfreflectie voor nodig is. We moeten voortdurend alert blijven op het evenwicht tussen de positieve effecten van sociale media en de potentiële gevaren ervan.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.