Groen licht voor nieuwe BSc Marine Sciences

De eerste studenten beginnen in september aan de nieuwe bacheloropleiding.
Feest na de NVAO-visitatie, eind januari. Foto Marine Sciences

Marine Sciences is de eerste bachelor in Nederland die zich specifiek richt op het mariene domein in brede zin. Wel is er met Aquaculture and Marine Resource Management al een WUR-master binnen dat domein.

De nieuwe opleiding draait om belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen in de mariene sector. Opleidingsdirecteur Jan Philipsen omschrijft de opleiding als volgt: ‘Denk aan de enorme uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie op zee, met behoud van biodiversiteit en met het benutten van kansen voor eiwittransitie en klimaatadaptatie.’ Omdat Marine Sciences over internationale vraagstukken gaat, richt de opleiding zich zowel op Nederlandse als internationale studenten. Zij leren het mariene systeem in alle facetten integraal te begrijpen: als ecologisch systeem, als milieusysteem, als voedselsysteem en als sociaal-economisch systeem.

Vorig jaar werd de opleiding al goedgekeurd door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), vertelt Philipsen. ‘Het CDHO toetst of er ruimte is in het Nederlandse opleidingsportfolio en of er wel voldoende vraag is voor een opleiding op de arbeidsmarkt.’ Op dinsdag 31 januari volgde het tweede belangrijke toetsingsmoment: de visitatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), waarbij de wetenschappelijke en didactische kwaliteiten van het nieuwe opleidingsprogramma werden bekeken. Marine Sciences kreeg het oordeel ‘positief’. ‘Meer dan positief eigenlijk’, zegt Philipsen. ‘Het panel sprak van een voorbeeldige innovatieve opleiding met een buitengewoon toegewijde staf.’ De positieve evaluatie betekent dat de opleiding definitief van start zal gaan in september.

Nu al populair

Beleidsmedewerker onderwijs Jetske ten Caat is samen met Philipsen een van de kartrekkers van de nieuwe opleiding. Het valt haar op dat er veel belangstelling is voor de opleiding bij scholieren. ‘Tijdens de open dag in oktober was het kraampje en de voorlichtingsrondes van Marine Sciences heel populair. Het mariene domein spreekt scholieren aan. Het is spannend hoeveel studenten zich straks daadwerkelijk aan gaan melden. Momenteel staan er honderdtachtig scholieren op de hou-me-op-de-hoogte-maillijst. Dat kun je niet gelijk vertalen in aanmelders, maar het zegt wel iets.’

Philipsen: ‘Tijdens het ontwerpen van de opleiding hebben we altijd gezegd dat het mooi zou zijn om met een lichting van vijftig studenten te starten. Dat is een goed aantal voor een nieuwe opleiding: je wilt niet direct geconfronteerd worden met een té grote groep. Door de interesse is er nu wel een gezonde spanning of het er wellicht meer worden.’ Ook op lange termijn wordt rekening gehouden met de kans op grotere studentenaantallen.

Voelbaar betrokken

Beide kartrekkers kunnen nu terugkijken op de NVAO-visitatie. Philipsen: ‘Meer dan honderd mensen van WUR zijn op een of andere manier betrokken geweest bij het opzetten van deze opleiding. Docenten, hoogleraren, collega’s van het Education Support Center en Voorlichting en werving en alle anderen die iets met Marine Sciences te maken hebben, zijn enthousiast. Er is iets moois aan het ontstaan en dat kon je voelen die dag.’

‘Bij zo’n accreditatie is ook een vertegenwoordiging uit het werkveld aanwezig’, vertelt Ten Caat. ‘Van consultants tot onderzoekers tot ondernemers. Er zijn veel uitdagingen op en in de zee en er is behoefte aan studenten die breed worden opgeleid in dit domein. Het viel mij op dat alle werkveldvertegenwoordigers betrokken willen blijven bij de opleiding omdat ze het gevoel hebben dat dit hard nodig is. Dat illustreert dat Marine Sciences straks studenten gaat afleveren die echt meerwaarde hebben voor de maatschappij.’

Philipsen draagt zijn taak als opleidingsdirecteur binnenkort over aan Karen Fortuin. ‘Mijn werk zit er op. Zij kan de opleiding straks naar een nieuw niveau gaan tillen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.