[De Stelling] ‘De eis dat promovendi stellingen moeten poneren buiten hun wetenschappelijk domein, is voor promovendus én universiteit fundamenteel elitair.’

Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer is dat Ben Auxier.

Voor promovendi zijn de stellingen bij het proefschrift een gelegenheid om hun persoonlijke en professionele overtuigingen voor het voetlicht van de wetenschap en maatschappij te brengen. In deze rubriek lichten zij hun meest prikkelende stelling toe. Deze keer is dat Ben Auxier die op 14 April promoveerde bij Plant Sciences.

‘Dat promovendi gevraagd wordt stellingen te poneren gerelateerd aan hun onderzoek of expertiseveld is redelijk, maar de eis dat daar ook twee stellingen bij moeten zitten over maatschappelijk relevante thema’s, vind ik verwarrend.

Wat maakt dat alleen promovendi het voorrecht hebben hun meningen in hun proefschrift naar voren te brengen, terwijl bachelors en masters die gelegenheid niet krijgen? Komt dit door de (onterechte) vooronderstelling dat promovendi slimmer zijn en dat hun mening er derhalve meer toe doet?

Het is best mogelijk dat de opleiding die we gedurende het promotietraject genieten ons beter toerust om diepgaande inzichten te delen over ons wetenschappelijk domein. Maar wij zijn niet beter toegerust om te debatteren over bredere maatschappelijke thema’s dan studenten met andere diploma’s. Op het terrein van maatschappelijk relevante thema’s zijn wij niet competenter dan ieder ander. Dat de universiteit ons in de gelegenheid stelt onze gedachten te delen over bredere thema’s dan alleen ons proefschrift is geweldig, maar het zou geen verplicht onderdeel moeten zijn. Ik heb collega’s stellingen zien poneren over zaken waarover zij dusdanig weinig kennis hebben, dat ze er zelf niet eens van overtuigd zijn. Ze schrijven deze stellingen uitsluitend op om aan de verplichting te voldoen. Overigens was mijn stelling aanvankelijk ‘Deze eis is gênant’, maar die werd afgewezen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.