‘Minder studiepunten nodig voor bsa’

Dijkgraaf vindt 30 studiepunten genoeg in eerste jaar.
Minister Robbert Dijkgraaf in de Tweede Kamer Demissionair minister Robbert Dijkgraaf in de Tweede Kamer. Foto Shutterstock

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf pleit ervoor om het bindend studieadvies (bsa) te verlagen. Hij stelt voor om het bij 30 studiepunten te houden. Dijkgraaf: ‘Studenten krijgen zo meer de tijd en ruimte om in het eerste jaar te wennen aan de studie en de studietijd en krijgen meer ruimte om eventuele vertragingen in te halen.’

‘Het bsa zou studenten moeten ondersteunen in hun ontwikkeling’, aldus de minister. ‘In het hoger onderwijs ligt de nadruk bij het bsa in veel gevallen op de studievoortgang van studenten. Daardoor wordt de lat met het bsa in mijn ogen nu vaak te hoog gelegd in het eerste jaar, wat leidt tot onnodige prestatiedruk.’

Tweede jaar

De minister kwam vandaag met een voorstel waarin hij schrijft de bsa-norm te willen beperken tot maximaal 30 studiepunten voor het eerste jaar. De voorwaarde is wel dat een student in het tweede jaar ook minimaal 30 studiepunten haalt. ‘Aan het eind van het tweede studiejaar krijgen instellingen de mogelijkheid om de opleiding van (voltijds)studenten die minder dan 60 studiepunten hebben behaald, alsnog stop te zetten en ze door te verwijzen naar een andere, passende opleiding.’

Met het bsa wordt de lat in mijn ogen nu vaak te hoog gelegd in het eerste jaar, wat leidt tot onnodige prestatiedruk

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgens de minister vermindert deze aanpassing de prestatiedruk onder studenten en krijgen zij hierdoor meer tijd en ruimte om te wennen aan het hoger onderwijs.

Reacties

Studentenvakbond LSVb is blij met het voorstel. Voorzitter Joram van Velzen: ‘Nu wordt het bindend studieadvies vaak ingezet als middel om studenten zo snel mogelijk van de hogeschool of universiteit af te trappen als ze niet genoeg rendement opleveren.’ De vakbond zou het liefst het bindend studieadvies helemaal schrappen.

De universiteiten zijn minder enthousiast. Voorzitter van universiteitenvereniging UNL Pieter Duisenberg probeert met cijfers en grafieken aan te tonen dat het huidige bindend studieadvies prima werkt. Dankzij het bsa weten studenten sneller waar ze aan toe zijn, zeggen de universiteiten. Zwakkere studenten zouden juist gebaat zijn bij een hoge norm. Zij studeren namelijk naar de norm toe, aldus de universiteiten. Ligt de lat hoger, dan springen ze hoger en daar hebben ze later in hun opleiding nog steeds profijt van.

Zelf bepalen

Op dit moment mogen onderwijsinstellingen hun eigen norm bepalen voor het bsa in het eerste jaar. WUR heeft deze vastgesteld op 36 studiepunten aan het einde van het eerste jaar, maar beveelt voor een goede studievoortgang aan om tijdens het eerste studiejaar minstens 50 studiepunten te behalen.

Het voorstel van Dijkstra wordt nu voorgelegd aan de Tweede Kamer en zou ingevoerd moeten worden vanaf studiejaar 2025-2026.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.