Samen lezen voor Planeet Aarde

Nieuwe boekenclub 'met een missie' (en studiepunten) heeft al bijna 100 aanmeldingen.
Illustratie Lisa Sánchez Aguilar

Koen Arts leest zelf graag boeken. Hij schrijft ze ook. Als docent, filosoof en natuurbeschermer mag hij ook graag nadenken over boeken. Met ingang van komende maand niet meer alleen, maar met een mogelijk grote groep. De door hem en zijn collega’s opgerichte Reading for Planet Earth Book Club heeft al bijna honderd aanmeldingen. En de teller loopt.

Zelf noemt hij het een ‘boekenclub met een missie’. Die missie is uiteraard aanzetten tot het nadenken over de omgang met de natuur en de planeet. Op de lijst voor het eerste jaar staan dan ook klassiekers als Silent Spring van Rachel Carson en Vuur en Beschaving van Johan Goudsblom. Maar ook moderne bestsellers als The dawn of everything van David Graever en David Wengrow en A bigger picture van Vanessa Nakate.

Inclusief

‘Ik heb een zo inclusief mogelijke lijst gemaakt’, zegt Arts. ‘Een mix van klassiekers en hedendaagse bestsellers, geschreven door mannen en vrouwen van beide halfronden. Het zijn niet louter boeken van witte 50+-mannen. De meeste boeken heb ik zelf ooit gelezen, maar niet allemaal. Van deze boeken denk ik dat zij ons denken over de planeet beïnvloeden.’

Studenten lezen nauwelijks nog boeken, is mijn indruk

Koen Arts, docent leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid

Naast de lijst zelf is ook de opzet inclusief: iedereen is welkom, van student tot hoogleraar. Het lezen staat centraal. Het interactieve deel bestaat uit een bijeenkomst van 75 minuten op de campus. Na een korte inleiding wordt het boek in kleine groepjes besproken. De voertaal is Engels. Maar elke vierde editie staat een Nederlandstalig boek op het programma.

Studiepunten

Om het lezen voor studenten aantrekkelijk te maken, zijn er studiepunten te verdienen. Voor drie punten is het nodig drie boeken te lezen, de bijeenkomsten bij te wonen en een essay van 2.000 woorden te schrijven. Voor dubbele punten is dubbel zoveel inspanning nodig. ‘Voor WUR is dit nieuw’, zegt Arts. ‘Maar op de Universiteit van Oxford bijvoorbeeld zijn er vakken die louter bestaan uit het lezen en bespreken van een boek.’

Een boek zuigt je helemaal in een onderwerp

Koen Arts, docent leerstoelgroep Bos- en Natuurbeheer

Arts wil met de boekenclub het lezen stimuleren. ‘Studenten lezen nauwelijks nog boeken, is mijn indruk. Terwijl het boek toch de bakermat van de universiteit is. Voor wetenschappers zijn artikelen belangrijk, maar die zijn minder beklemmend dan een boek en ze blijven je vaak minder lang bij. Een boek zuigt je helemaal in een onderwerp.’ 

Kijk hier voor meer informatie en de complete boekenlijst.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 3 mei, 12.30 uur in Gaia 1.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.