Beurspromovendi bijten op een houtje

Een flinke groep internationale promovendi verdient te weinig. WUR onderzoekt of bijspringen mogelijk is.
Foto Marte Hofsteenge

Internationale promovendi die op een beurs leven, hebben het financieel moeilijk. De beurs is van zichzelf al geen vetpot, maar de inflatie maakt het extra moeilijk. Een deel van de promovendi leeft daardoor onder de inkomensgrens die WUR stelt aan het werken als promovendus.

Beurspromovendi zijn niet in dienst van de universiteit. Hun promotietraject wordt betaald door een externe financier. WUR telt veel van die extern gefinancierde promovendi. Een groot deel van hen komt uit China. Chinese beursstudenten moeten het met 1350 euro in de maand doen. En dat is onder de IND-norm die WUR hanteert.  

Knelpunt

De IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) hanteert een inkomensnorm aan een verblijf als promovendus in Nederland. Die ondergrens ligt op dit moment op ongeveer 1450 euro per maand. ‘En daar zit een knelpunt’, zegt rector magnificus Arthur Mol. ‘Een deel van de PhD-studenten die enkele jaren geleden bij WUR zijn gestart, heeft door de sterk gestegen inflatie op dit moment een lagere beurs dan de huidige IND-norm.’

Een deel van de PhD-studenten heeft door de sterk gestegen inflatie op dit moment een lager beurs dan de huidige IND-norm

Arthur Mol, rector magnificus Wageningen Universiteit

Hoe groot die groep is, wordt op dit moment geïnventariseerd. Mogelijk gaat het om enkele honderden promovendi. WUR telt zo’n 2400 promovendi. Volgens cijfers van Universiteiten van Nederland is bijna 40 procent van de promovendi bij WUR extern gefinancierd. Onder hen zijn veel Chinese promovendi. Rond de 400 (bijna 17 procent) van de promovendi is Chinees en studeert op een beurs van de Chinese Scholarship Council.

Haalbaar

De raad van bestuur van WUR trekt zich het lot van de getroffen promovendi aan. Volgens Mol wordt gekeken of een aanvulling op het beursbedrag mogelijk is, financieel en belastingtechnisch. WUR is daarover met de regionale belastingdienst in de slag. Ook is nog onduidelijk of het voor WUR financieel haalbaar is. Mol: ‘Dat hangt af van het aantal beursstudenten beneden de norm en de periode die het betreft.’

Het Promovendi Netwerk Nederland trekt zich het lot van de internationale beurspromovendi ook aan. Met een vragenlijst wil de organisatie hun werkomstandigheden en financiële positie in kaart brengen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.