Ministeriële miljoenen voor extra ‘rust en ruimte’ (lees: vaste banen)

Ruim 13,5 miljoen euro voor WUR via positief beoordeelde sectorplannen.
Minister Dijkgraaf in de Tweede Kamer ‘Deze jaarlijkse grote investering lost bestaande knelpunten op en biedt extra mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs’, aldus minister Robbert Dijkgraaf. Foto Shutterstock

De Nederlandse universiteiten krijgen er 200 miljoen euro per jaar extra bij, maakte onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dinsdag bekend. Het merendeel is bestemd voor de financiering van meer vaste aanstellingen voor docenten en onderzoekers. Bij WUR gaat het om zo’n 75 extra vaste (fulltime) functies.

Volgens Dijkgraaf kunnen de extra miljoenen veel betekenen om meer ‘ruimte en rust’ te creëren voor universiteitsmedewerkers. Vanwege dat grote belang vindt hij dat universiteiten ervoor moeten zorgen dat ‘medewerkers goed meegenomen moeten worden in de implementatie van de plannen’, aldus zijn Kamerbrief. ‘Universiteiten moeten daarbij ruimte bieden aan hun inbreng en de betrokkenheid van medezeggenschap.’

Dijkgraaf kent de 200 miljoen euro toe op basis van vier zogeheten sectorplannen. WUR is betrokken bij twee daarvan: Techniek en Bèta. Die sectorplannen hebben de universiteiten en umc’s zelf opgesteld. Per sector maken ze daarin concreet hoe ze – in nauwe onderlinge samenwerking – ‘de basis voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek willen versterken’, zoals de opdracht luidde.

Techniek

Via het sectorplan Techniek gaat 5,5 miljoen naar WUR. Die miljoenen zijn vooral bestemd voor nieuwe Wageningse banen in de disciplines agrotechnologie & voedingswetenschappen (14 ‘posities’, zoals het plan het noemt) en de ontwerpende ingenieurswetenschappen (12 posities). Het gaat bijvoorbeeld om functies voor de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor de landbouw, of voor herontwerp van de Nederlandse waterhuishouding. Het sectorplan omschrijft vrij precies om welke terreinen het gaat. Wie die details wil weten: zie pagina 124 en verder.

Bèta

Via het sectorplan Bèta gaat ruim 8 miljoen richting Wageningen. Dat geld is bestemd voor versterking van de discipline aard- en milieuwetenschappen (AMW), met als inhoudelijke zwaartepunten bijvoorbeeld klimaatverandering, ecosysteemdiensten en gezondheid & omgeving. Ook de Wageningse discipline Biologie krijgt een boost vanuit dit sectorplan, met als inhoudelijke zwaartepunten bijvoorbeeld ‘aanpassing aan een snel veranderende wereld’ of ‘overgang naar duurzame landschappen’. Het merendeel van het geld gaat ook hier naar extra vaste banen: 21,5 fte voor de aard- en milieuwetenschappen in Wageningen (details over die functies op pagina 77 van het sectorplan) en een kleine 30 voor de biologie (zie pagina 81).

Het extra budget komt niet uit de lucht vallen. Dijkgraaf kondigde de financiering via de sectorplannen vorig jaar juni al aan – Resource noteerde toen gemengde reacties. Het extra geld is structureel: de sectorplannen lopen tot en met 2028 en daarna wordt het budget opgenomen in de eerste geldstroom, zo is de bedoeling. De sectorplannen zijn positief beoordeeld door de vijfkoppige Nationale Commissie Sectorplannen, waarin onder anderen Louise Vet zitting heeft, emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie bij WUR.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.