The Facts: De fossiele banden van WUR

Klopt het dat WUR vrijwel geen zaken doet met de fossiele industrie?
loeps Beeld Shutterstock

WUR doet vrijwel geen zaken met de fossiele industrie, beweert bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara. Resource checkt: The Facts.

WUR wil de samenwerking met de fossiele industrie niet zomaar verbreken. Die kan namelijk onderdeel zijn van een noodzakelijke transitie naar een post-fossiele samenleving, is de redenering. Oftewel, we moeten het kind niet met het badwater weggooien. Maar hoe groot is dat ‘kind’?

Bewering

De samenwerking van WUR met de fossiele industrie beslaat ‘substantieel minder dan 0,1 procent van alle omzet’ (bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara eerder in Resource).

Feiten

Waar komt dat percentage vandaan, vroeg een aantal lezers aan Resource, is dat te checken? Wie wil weten hoeveel WUR-onderzoek wordt gefinancierd door bedrijven uit de olie-, kolen- of gassector heeft niks aan de officiële jaarverslagen. Die zeggen wel hoeveel privaat geld er binnenstroomt, maar niet van wie. Bij Wageningen University gaat het (in 2020) om 3,5 procent van de omzet, bij Wageningen Research om 17 procent. WU noemt weliswaar enkele financiers, maar geeft geen bedrag per bedrijf. WR laat helemaal in het midden wie de opdrachtgevers zijn.  

Jaarverslagen brengen het antwoord dus niet dichterbij. Dat doet het stuk Samenwerkingsprojecten WUR met de fossiele energiesector wel. Het document werd door WUR opgesteld na vragen van de pers, waaronder Resource. Het stuk somt negen projecten op die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd (of nog lopen) en noemt de samenwerkingspartner en de financier.

In de meeste gevallen gaat het om ‘klein bier’, projectjes waar nog niet eens een ton in omgaat. Een bureaustudie voor Shell bijvoorbeeld naar biobased polymeren voor bioplastics. Of onderzoek voor de Gasunie naar de microbiële afbraak van in de grond opgeslagen waterstofgas. Iets meer dan een ton stak aardoliemaatschappij NAM in de effecten van gaswinning op de ontwikkeling van de vegetatie op Ameland.

Bij vijf van de negen projecten is Shell betrokken. Een belangrijke disclaimer bij dit lijstje is dat het door WUR zelf is gemaakt, niet te controleren valt en mogelijk ook niet compleet is. ‘Mocht je een project missen, laat het ons dan weten!’ sluit het stuk monter af. Want: ‘Wageningen University&Research vindt transparantie en corporate social responsibility belangrijk.’

Met de negen projecten is bij elkaar opgeteld 7,2 miljoen euro gemoeid. Op de totale omzet van WUR is dat 1 procent. Daarbij de kanttekening dat twee grotere projecten over meerdere jaren lopen en dus de baten ook. Het geleverde lijstje is bovendien niet compleet. Zo staat bijvoorbeeld een door Shell gesponsorde buitengewoon hoogleraar er niet bij.

Conclusie

Dat de projecten met de fossiele industrie maar een klein onderdeel zijn van de jaaromzet klopt. Of dat ‘substantieel minder is dan 0,1 procent van alle omzet’ valt niet te controleren.

Naschrift
Geconfronteerd met de berekening van Resource, zijn de projecten nogmaals nagelopen. Daarbij kwam een fout aan het licht. Het grootste project (6 miljoen euro) blijkt bij nader inzien een factor 21 lager te zijn. Een foutje van de WUR-rekenmeesters, dat inmiddels online is hersteld. De samenwerking met de fossiele industrie bedraagt hierdoor minder dan 0,08 procent van de omzet. En dat is iets minder dan 0,1 procent.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.