Miljoenenaanvraag bij Nationaal Groeifonds voor masterplan eiwittransitie

Landbouwministerie dient aanvraag in voor mede door WUR ontwikkeld plan.
Soja-akker; peulvruchten; eiwittransitie Soja is ook een peulvrucht. In Nederland geteelde soja wordt wel aangeduid als ‘Nedersoja’. Foto Shutterstock

Met een masterplan dat een vernieuwende kijk biedt op de eiwittransitie doet WUR, samen met z’n projectpartners, een gooi naar 96 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Het plan, getiteld Economically-Powered Protein Transition through Innovation in Chains (EPPIC), schetst een toekomstbeeld waarin Nederlandse boeren binnen zes jaar op grote schaal plantaardige eiwitten telen en consumenten in diezelfde tijdsspanne twee keer zoveel peulvruchten eten.

Uitvoering van het plan helpt om klimaat- en natuurdoelen te bereiken, levert verdienvermogen op voor de Nederlandse boeren en katalyseert voor 2,6 miljard euro aan economische activiteit, berekende Deloitte. Daarmee past dit plan om de eiwittransitie te versnellen goed binnen de kaders van het Nationaal Groeifonds (zie kader onderaan dit artikel).

Om de voor 2030 beoogde verdubbeling van peulvruchten-inname te bereiken in Nederland, richt het plan zich zowel op de landbouw en de voedingsindustrie als op de consument. Voor de landbouw ligt het accent daarbij op economische haalbaarheid, onder meer door de opbrengst per hectare te vergroten en de bestrijding van plantenziektes te verbeteren. Voor de consument gaat de aandacht naar verandering van het aanbod in bijvoorbeeld de supermarkt of op menu’s, zodat consumenten op meer plekken in aanraking komen met plantaardige eiwitten. Ook gezondheidsaspecten krijgen aandacht in het onderzoek.

Concurrentie

De investeringsaanvraag bij het Nationaal Groeifonds is inmiddels gedaan, met als formele aanvrager het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede-initiatiefnemer van het plan. Daarmee heeft EPPIC de status van departementaal voorstel. Of het plan de gevraagde Groeifondsmiljoenen krijgt toegewezen, is niet zeker. Er is concurrentie van 26 andere departementale voorstellen en 20 subsidieaanvragen van zogenoemde ‘veldpartijen’ (bedrijven en kennisinstellingen). Die tellen op tot in totaal 9,4 miljard euro aan aangevraagde bijdragen, terwijl voor deze ronde ‘slechts’ 4 miljard euro is gereserveerd. Komende zomer wordt meer duidelijk, als de adviescommissie zich over de voorstellen heeft gebogen en het kabinet op basis daarvan een besluit neemt.

Meer over het plan, de vijf initiatiefnemers – naast WUR en LNV onder meer ook landbouworganisatie ZLTO – en de 82 partnerorganisaties is te lezen op de WUR-site. Projectleider is Stacy Pyett, programmamanager Proteins for Life.

Het Nationaal Groeifonds
Het op Prinsjesdag 2020 aangekondigde Nationaal Groeifonds is bedoeld om het duurzame verdienvermogen van Nederland te versterken via eenmalige investeringen in projecten die economische groei op lange termijn opleveren. Het staat ook wel bekend als het ‘Wobke/Wiebes-fonds’, naar de toenmalig verantwoordelijke ministers Wobke Hoekstra en Eric Wiebes. Voor de periode tussen 2021 en 2025 heeft het kabinet er 20 miljard euro voor uitgetrokken. WUR-projecten kregen er al eerder geld uit toebedeeld.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.