Werving internationals aan banden

WUR is gestopt met het actief werven van internationale studenten.
AID campus games 2022 Foto Guy Ackermans

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van onderwijsminister Dijkgraaf. De tijdelijke stop moet de druk op docenten, huisvesting en andere onderwijsvoorzieningen verminderen.

Voor WUR betekent dit volgens teamleider Student Recruitment Renske van Dijk concreet dat niet meer wordt deelgenomen aan onderwijsbeurzen in het buitenland. ‘Dat deden we voorheen in beperkte mate, maar nu dus helemaal niet meer. Ook met online campagnes die gericht zijn op werving van internationals zijn we gestopt. Dat geldt voor internationale studenten van binnen en buiten Europa.’

De oproep van de minister is ingegeven door de sterke groei van het aantal internationale studenten die in Nederland komen studeren. Daarbij gaat het bij veel universiteiten met name om Europese studenten. Universiteiten en hogescholen mogen die studenten niet weigeren. De minister is bezig daar iets op te verzinnen.

Werving of voorlichting

Bij WUR is die instroom van Europese studenten beperkt, zegt Van Dijk: ‘Wij hebben juist relatief veel studenten van buiten Europa. Bij die studenten heb je meer ruimte om de instroom te sturen.’ Een kwart van de studenten bij WUR is niet-Europees.

Ook met online campagnes gericht op werving van internationals zijn we gestopt

Het is volgens Van Dijk overigens nog onduidelijk wat wel en niet mag. ‘Wanneer is iets werving en wanneer voorlichting? De open dagen zijn toegankelijk voor iedereen, maar we nodigen internationals niet meer expliciet uit. De online open dagen gaan gewoon door.’

Wat de wervingsstop betekent voor het aantal studenten bij WUR is volgens Van Dijk moeilijk in te schatten. ‘Het hangt af van hoe streng de regels gaan worden. De minister komt nog met nadere invulling van het beleid. Als we bijvoorbeeld ook geen voorlichting meer mogen geven, dan kan het best een flink effect hebben. Maar dat zullen we pas zien bij de voorinschrijven verderop in het jaar.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.