Nieuwe bachelor Marine Sciences in de maak

Als alles goed gaat, beginnen de eerste studenten in september 2023.
Foto Shutterstock

De nieuwe bachelor Marine Sciences richt zich op het mariene domein in brede zin, aldus opleidingsdirecteur Jan Philipsen en beleidsmedewerker onderwijs Jetske ten Caat, twee van de drijvende krachten achter de nieuwe opleiding.

Er zijn belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen in de mariene sector, vertelt Philipsen. ‘Denk aan de enorme uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie op zee, met behoud van biodiversiteit en met het benutten van kansen voor eiwittransitie en klimaatadaptatie. Belangrijke thema’s waar we in Wageningen al langer in verschillende hoeken mee bezig zijn.’ De expertise is er dus al, alleen de opleiding nog niet. ‘Ook aan andere Nederlandse universiteiten is er geen bachelor te vinden die zich specifiek richt op het mariene domein.’

Wel is er met Aquaculture and Marine Resource Management al een WUR-master binnen dat domein. De studenten die vanuit een Wageningse bachelor zijn doorgestroomd naar die master geven aan dat er in Wageningen in de bachelorfase weinig aandacht voor het mariene gedeelte is, vertelt Ten Caat. ‘Deze bachelor kan dat oplossen.’

Geen superspecialist

De nieuwe opleiding gaat over internationale vraagstukken en richt zich op zowel Nederlandse als internationale studenten. Philipsen: ‘De studenten brengen dus uiteenlopende ervaringen met mariene vraagstukken mee in de opleiding. Tijdens de opleiding leren ze het systeem in al zijn facetten integraal te begrijpen: als ecologisch systeem, als milieusysteem, als voedselsysteem en als sociaal-economisch systeem.’

De kans is groot dat we een duikcursus gaan aanbieden

Jetske ten Caat, beleidsmedewerkers onderwijs

Ten Caat: ‘Onze breed opgeleide alumnus kan met ingenieurs, biologen, milieudeskundigen en beleidsmakers overweg. Geen superspecialist dus, maar een generalist. Uit marktonderzoek blijkt dat er in de mariene sector een enorme behoefte is aan zulke generalisten. Specialisatie kan dan later nog in de masterfase.’ Een duikdiploma is geen vereiste voor inschrijving bij de nieuwe bachelor, vertelt Philipsen. ‘Maar de studenten gaan straks wel leren onderzoek te doen in het mariene domein. Dat betekent dus ook af en toe snorkelen of duiken. De kans is groot dat we een duikcursus gaan aanbieden.’

Curriculum in ontwikkeling

Het ministerie van Onderwijs heeft inmiddels toestemming gegeven voor de nieuwe opleiding, vertelt Ten Caat. ‘De volgende stap is dat de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, red.) naar het curriculum van het eerste jaar gaat kijken. Dat zijn we nu samen met docenten en het Education Support Centre volop aan het ontwikkelen.’ Als dat allemaal goed gaat, kan de nieuwe bacheloropleiding in september 2023 van start gaan.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.