Nieuwe directeur AFSG wil dwarsverbanden versterken

Gerda Feunekes wil de integratie van universiteit en research verder uitbouwen.
Gerda Feunekes. Foto Guy Ackermans

Gerda Feunekes studeerde en promoveerde aan WUR en zat in de adviesraden van twee science groups. Ze kent Wageningen van binnen en buiten en wil als directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) een bijdrage leveren aan de rol die WUR kan spelen bij het oplossen van het klimaatprobleem en honger.

Gerda Feunekes volgde op 15 januari Sjoukje Heimovaara op die sinds vorig jaar bestuursvoorzitter is. Als onderzoeker bij Unilever werkte Feunekes eerder aan zoutverlaging in voedingsmiddelen. Daarna was ze directeur van het Voedingscentrum Nederland, waar ze een Europees verband van voedingscentra oprichtte. ‘In die rol is het belangrijk dat de voorlichting over voeding dichtbij de wetenschap blijft die je vertaalt. Vanuit mijn nieuwe rol blijf ik stimuleren dat nieuwe wetenschappelijke kennis naar de praktijk gaat in het belang van gezonde en duurzame voeding.’

Sociale wetenschappen

Een van Feunekes speerpunten voor AFSG is het versterken van One Wageningen – de integratie van universiteit en research. ‘Wageningen heeft als uniek kenmerk dat we de universiteitsgroepen én de researchkant hebben, het contact met en tussen praktijk en bedrijfsleven’, vertelt Feunekes. Met die unieke positie heeft WUR ook een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen voor problemen in de wereld, zoals klimaatverandering en honger. ‘Voorwaarde daarvoor is onderlinge interactie. Het is belangrijk dat we dwarsverbanden leggen, van elkaar weten wat we doen en waar synergieën te halen zijn – dat wil ik optimaliseren.’

Tijdens haar studie Voeding in de jaren ’80 in Wageningen kreeg Feunekes, naast haar interesse in de natuurwetenschappen, steeds meer aandacht voor de sociale wetenschappen. In de afgelopen jaren zat zij zowel in de adviesraad van AFSG als in die van de Social Sciences Group. ‘Ik vind dat juist interessant, dat je alle science groups met elkaar verbindt. In het gebied waar disciplines elkaar overlappen en aanvullen, kun je veel van elkaar leren en liggen de meeste kansen voor vooruitgang.’

Sterker profileren

Daarnaast vindt de nieuwe directeur dat Wageningen als geheel zich sterker kan profileren. ‘We doen veel goede dingen, maar ik denk dat we meer kansen kunnen verzilveren.’ In haar tweede week is het volgens haar nog te vroeg om in detail te treden over waar ze die kansen ziet. ‘Ik heb daar natuurlijk ideeën over, maar die ga ik eerst intern toetsen. Vraag het me over honderd dagen nog maar eens.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.