Honderden aanvragen energietoeslag van WUR-studenten

Tussen de 500 en 600 Wageningse studenten hebben energietoeslag aangevraagd.
Foto Shutterstock

Die toeslag van 1.300 euro is bedoeld voor mensen die door de gestegen energierekening financiële hulp nodig hebben. Aanvragen kon tot 31 december 2022.

Eind november stond de teller nog op zo’n 150 aanvragen. Volgens een gemeentewoordvoerder steeg het aantal aanvragen voor de toeslag hard nadat Idealis in december aankondigde de servicekosten vanaf 1 januari 2023 met gemiddeld 71 euro te verhogen. Ook de aanvragen voor bijzondere bijstand door studenten zijn toegenomen.

In eerste instantie raadde het kabinet aan om studenten uit te sluiten van de energietoeslag, maar de rechtbank in Arnhem oordeelde afgelopen zomer dat dat onterecht was. Ook in andere steden stapten studenten naar de rechter, daarbij onder meer gesteund door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Voorwaarden

In Wageningen riep de Wageningse Kamer van Verenigingen (WKvV) de gemeente op om de energietoeslag ook aan studenten uit te keren. De gemeente gaf aan dat best te willen, maar te weinig geld en mankracht te hebben om dat voor alle studenten te regelen. ‘Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de energietoeslag bij de gemeente neergelegd, maar er geen budget voor beschikbaar gesteld’, zei WKvV-voorzitter Jort Hautvast (20) daar in december over.

De gemeente Wageningen laat Resource weten dat de aanvragen die door studenten zijn gedaan, net als de andere aanvragen, gewoon in behandeling worden genomen. Toch blijft het de vraag hoeveel studenten die energietoeslag uiteindelijk zullen ontvangen: veel studenten voldoen niet aan de voorwaarden die zijn gesteld, zoals een energiecontract op eigen naam of de minimumleeftijd van 21 jaar. Hautvast: ‘Omdat veel studentenhuizen niet aan die of andere voorwaarden voldoen, vallen studenten meestal buiten de boot. Maar ondertussen wordt de enorm gestegen energieprijs wél aan ons doorberekend.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.