Expo over grondlegger WUR

In museum Staal in Almen is een tentoonstelling gewijd aan Winand Staring.
De eerste Geologische Kaart van Nederland. Foto Roelof Kleis

Winand Staring (1808-1877) geldt als de grondlegger van de geologie en de landbouwkunde in Nederland. Minder bekend is dat hij ook aan de wieg staat van de Rijkslandbouwschool in Wageningen en daarmee van de huidige Wageningen University & Research. Op de tentoonstelling wordt hij onomwonden geportretteerd als de ‘founding father’ van WUR.

Achter die eretitel staat WUR-hoogleraar Rob Comans (Bodemscheikunde en Chemische Bodemkwaliteit), die al geruime tijd onderzoek doet naar de rol die Staring heeft gespeeld bij de totstandkoming van het hogere landbouwonderwijs in Wageningen. Comans ontvouwde zijn theorie in 2017 in een artikel in Resource naar aanleiding van de viering van 100 jaar WUR.

Boek

Comans is er inmiddels vast van overtuigd dat Staring achter de keuze van destijds zit om de Rijkslandbouwschool in Wageningen te vestigen. In een lezing voorafgaand aan de opening van de expositie legde hij kaarten bloot. Samen met de Wageningse publicist Leo Klep werkt hij aan een boek over Staring en zijn betekenis voor WUR.

Dat die betekenis groot is, blijkt ook uit de aanwezigheid van bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara bij de opening. In haar bijdrage ontrukte zij het ontstaan van het in 1884 opgerichte Staring Fonds aan de vergetelheid. Het fonds verstrekte beurzen aan studenten en ging later met andere fondsen op in het nog steeds springlevende Universiteitsfonds Wageningen (UFW).

Eyecatcher

Museum Staal (STAring in ALmen) is primair gewijd aan de dichter ACW Staring (1767-1840), de vader van Winand. De familie woonde verspreid in de omgeving van Vorden. In de nieuwe expositie staat het werk van de zoon centraal. Eyecatcher is een reusachtige reproductie van de eerste Geologische Kaart van Nederland, gemaakt door Staring. De kaart ligt op de grond en is beloopbaar.

Uiteraard ontbreekt niet de veel aangehaalde brief aan het college van B en W van Wageningen uit 1872, waarin Staring de geschiktheid van Wageningen als locatie voor een landbouwschool aanprijst. De stad is volgens Staring niet zo groot dat studenten aan een te sterke ontwikkeling van ‘stadsbegeerten en steedsche neigingen’ worden blootgesteld.

De tentoonstelling ‘Winand Staring van de Boekhorst, landbouwkundige en geoloog’ is te zien tot en met 26 maart 2023 in museum Staal in Almen.  

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.