Resource onderzoekt diversiteit en inclusie bij WUR – doe mee!

We hebben je mening nodig.
afbeelding diversiteitsenquete - twee gezichten

Hoe denken WUR-studenten en -medewerkers over de Wageningse diversiteit en inclusie en hoe verhoudt zich dat tot de meningen bij andere universiteiten en hogescholen? Om die vraag te beantwoorden hebben 19 universiteits- en hogeschoolbladen, waaronder Resource, een enquête samengesteld die op elke instelling wordt verspreid.

De Progress Flag wappert sinds vorige week op de campus en tijdens de Diversity & Inclusion week  bleek dat het onderwerp leeft; bijeenkomsten zoals die over vooroordelen of neurologische diversiteit werden druk bezocht. Maar wat vinden studenten en medewerkers van de diversiteit en inclusie bij WUR; hoe goed of slecht is het daarmee gesteld?

Dit onderzoek hoopt niet alleen de Wageningse meningen en ervaringen bloot te leggen, maar dankzij de samenwerking met de andere universiteits- en hogeschoolbladen ook een beeld te geven van hoe het landelijk is gesteld met diversiteit en inclusiviteit bij onderwijsinstellingen. Hiervoor heeft Resource wel je hulp nodig: vul de enquête in! Het kost je ongeveer 10 minuten.

Naast het inventariseren van meningen biedt het onderzoek ook ruimte om eigen ervaringen te delen. Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terecht kunnen?

In de enquête kun je desgewenst ook aangeven dat een Resource-journalist contact met je kan opnemen om nader over je ervaringen te praten. Discretie is uiteraard gegarandeerd. Het onderzoek staat open tot eind oktober. De resultaten verwerken Resource en de andere titels in een serie artikelen later dit jaar.

Diversiteitspolitiek

Het onderzoek is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Kring-voorzitter Ries Agterberg (hoofdredacteur DUB, UU) legt uit: ‘Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig en zo ja hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? Wat betekent woke voor de academische vrijheid; heeft de minister van Justitie wel of niet een punt met haar zorgen daarover? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers daarover denken.’

Ook onderzoek beleid

De enquête is niet het enige dat de Kring doet binnen dit project. De bladen doen ook onderzoek naar het beleid van de universiteiten en hogescholen. Welke prioriteiten leggen de besturen? De enquête kan helpen om zicht te krijgen op een mogelijke discrepantie tussen de prioriteiten van instellingen en de ideeën van de studenten en medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Het project van de Kring is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld door Onderzoeksbureau Newcom, op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende bladen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Doe je mee?

Klik hier voor de enquête voor studenten.

Klik hier voor de enquête voor medewerkers.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.