Beurs uitwonende studenten omhoog

Het kabinet gaat twee jaar lang de studiebeurs voor uitwonende studenten verhogen.
Studiebeurs stijgt om koopkrachtverlies te dempen. Foto Shutterstock

Dat staat in uitgelekte plannen voor de Rijksbegroting van volgend jaar. De plannen zijn bedoeld om het verlies aan koopkracht enigszins te dempen. De verhoging van de beurs voor uitwonenden gaat volgens RTL Nieuws 250 miljoen euro per jaar kosten. Het precieze bedrag per student staat er niet bij.

Het is ook nog niet bekend waar het geld vandaan komt. Als het ministerie van OCW deze miljoenen (deels) zelf moet opbrengen, dan betekent het een bezuiniging op onderwijs en onderzoek, waar net vele honderden miljoenen voor zijn uitgetrokken.

De basisbeurs komt overigens pas per september 2023 terug en alleen voor studenten die er nog recht op hebben. Dat zijn studenten in hun ‘nominale’ studietijd. Langstudeerders krijgen geen beurs.

Deze week meldde het Nibud dat de hoge inflatie studenten hard kan treffen. Ook sommige ouders krijgen eronder te lijden. Als ouders anderhalf keer modaal verdienen (3.843 euro netto per maand), hebben hun kinderen geen recht op een aanvullende beurs en moeten ze flink bezuinigen om de ouderlijke bijdrage te kunnen betalen.

Energietoeslag

Het kabinet treft nog meer maatregelen. Lagere inkomens krijgen dit jaar een energietoeslag van 1.300 euro en die maatregel wordt verlengd, zegt RTL Nieuws. Armere huishoudens krijgen de toeslag dus ook volgend jaar en dat is wellicht goed nieuws voor studenten die er et hun lage inkomen ook recht op zouden hebben. Een student won deze zomer een rechtszaak over de energietoeslag van de gemeente Nijmegen. De gevolgen van dat vonnis moeten nog duidelijk worden, maar in Wageningen vinden de studenten de gemeente ‘in principe’ aan hun zijde, aldus een woordvoerder. Op dit moment is er echter ‘geen geld en menskracht om alle aanvragen te behandelen en toe te kennen’.

Voor studenten met een bijbaan is ook het minimumloon interessant: daar komt per 1 januari 10 procent bij. Verder gaat de zorgtoeslag met zo’n 35 euro per maand omhoog en kunnen mensen ook meer huurtoeslag krijgen.

Uitlekken

Eigenlijk zouden de plannen voor de nieuwe Rijksbegroting pas op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) naar buiten moeten komen, maar het is inmiddels traditie dat de plannen uitlekken.

Deze week maakte minister Dijkgraaf bekend dat het collegegeld volgend jaar minder snel zal stijgen dan gevreesd. Dat was echter geen koopkrachtmaatregel, onderstreepte het ministerie, maar een verbetering van het systeem. Het collegegeld gaat in september 2023 met 105 euro omhoog.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.