Cao universiteiten: meer loon en (ooit) meer vaste banen

Vakbonden en universiteiten zijn eruit: meer loon, beter ouderschapsverlof en helder loopbaanperspectief.
Het financiële onderhandelingsresultaat: 4 procent loon erbij, plus eenmalig 400 euro. Foto lilzidesigns/unsplash

De lonen gaan 4 procent omhoog, volgens de nieuwe cao voor de universiteiten. Ook krijgen medewerkers eenmalig 400 euro extra en zijn er verbeteringen in het ouderschapsverlof. Over meer vaste banen voor docenten worden later afspraken gemaakt.

De oude cao liep tot 1 april. Gezien de hoge inflatie wilden vakbonden en universiteiten snel een nieuw akkoord sluiten. Vanmiddag hebben ze het resultaat van hun onderhandelingen naar buiten gebracht. Werkgevers en vakbondsleden moeten nog akkoord gaan met dit onderhandelaarsakkoord. De nieuwe cao geldt tot 1 april 2023.

De loonsverhoging van 4 procent gaat per 1 juli in. De bonus van 400 euro is naar rato van het dienstverband, dus deeltijders ontvangen minder. Wel is het bedrag hoger voor degenen op het universitaire minimumloon van 14 euro per uur: 750 euro.

Vast versus flex

Gisteren protesteerden tientallen docenten tegen de flexcultuur aan de universiteiten. Veel docenten moeten de tijdelijke contracten aan elkaar rijgen, is de klacht. Daar gaat iets aan veranderen, menen de vakbonden, maar concrete toezeggingen hebben ze nog niet gekregen. In het akkoord staat alleen dat vakbonden en werkgevers er afspraken over gaan maken.

De universiteiten spreken zelf van een ‘gezamenlijke studie’ naar meer vaste contracten. De onderhandelaar namens de universiteiten, VU-bestuurder Marcel Nollen, zegt in een persbericht: “De universiteiten en werknemersorganisaties zien dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universiteiten. Goed werkgeverschap staat hierbij voorop.”

Ouderschapsverlof

Het akkoord bevat ook een verbetering van het ouderschapsverlof, vooruitlopend op de nieuwe regels per 1 augustus. De ouders krijgen 70 procent doorbetaald (dat was 62,5 procent) en hebben ook recht op verlof als ze korter dan een jaar in dienst zijn.

Naschrift: De onderhandelingen over de cao voor Wageningen Research worden naar verwachting ook binnenkort afgerond, meldt WUR op intranet.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.