Ophef tijdens studentenraadsverkiezingen om video

Een S&I-kandidaat analyseerde het studentenraadsdebat en overschreed daarmee mogelijk de ‘gentleman’s agreement’.
De lijsttrekkers van de verkiezingen. Foto VeSte, CSF, S&I

Op woensdag verscheen er een video online, waarin student en S&I-kandidaat Nathan Lee tips geeft over hoe te bepalen op wie je moet stemmen. In die video bespreekt hij ook het studentenraadsdebat, dat maandag rond lunchtijd plaatshad. Diezelfde woensdag werd de video weer offline gehaald en vervangen door een video waaruit Lee’s analyse van het debat was verwijderd. Wat is er aan de hand?

Vóór de verkiezingen spreken de partijen bepaalde regels met elkaar af, de zogenoemde gentleman’s agreement’, die inhoudt dat studentenraadsleden en -kandidaten zich bijvoorbeeld niet negatief over elkaar uitlaten. Als er vragen worden gesteld over andere partijen of de verschillen tussen partijen, luidt het devies: praat over de ideeën van je eigen partij en verwijs de vragensteller door naar de andere partijen. Ook is afgesproken dat kandidaten bijvoorbeeld niet langs huizen gaan om mensen te overtuigen op hun partij te stemmen en dat ze geen posters over de posters van andere partijen ophangen.

Terug naar de video. Iemand diende een klacht in over de video en die kwam terecht bij het verkiezingscomité, waarin één vertegenwoordiger zit van alle drie de studentenraadspartijen. Na overleg van het verkiezingscomité belde Fernando Gabriel van S&I Nathan Lee op met het verzoek om de video offline te halen. Later werd de video weer geüpload, maar dan zonder Lee’s analyse van het debat.

Keuzegids

Daphne Louws zit namens VeSte in de studentenraad. ‘De video was een soort keuzegids over hoe je bepaalt op wie je moet stemmen. Heel fijn, want veel mensen weten niet goed op wie ze moeten stemmen. Maar in de video werden beelden van het verkiezingsdebat gedeeld en becommentarieerd door iemand van S&I. In de gentleman’s agreement staat dat leden van partijen zich niet negatief mogen uitlaten over andere partijen, dus is in de verkiezingscommissie besloten dat gedeelte uit de video te halen en een aangepaste versie opnieuw te uploaden.’

Er zouden basisregels moeten zijn over hoe je op een respectvolle manier verkiezingen houdt, maar de huidige afspraken beperken de mogelijkheden voor kritiek

Fernando Gabriel vertegenwoordigt S&I in de verkiezingscommissie. Na het overleg belde hij Lee met de vraag om de video offline te halen. Later die woensdag uploadde Lee een gecensureerde versie van de video, zonder analyse van het debat. Donderdag plaatste Lee een post op Instagram waarin hij pleit voor meer gestructureerde debatten tijdens studentenraadsverkiezingen. Studentenblad The Jester plaatste een stuk over het incident, waarin ze ook over de inhoud van de verwijderde content schreven.

Beperkte mogelijkheden

Gabriel begrijpt ‘tot op zekere hoogte’ dat de video de afspraken verbrak. ‘Omdat Nathan bij S&I hoort, vond VeSte de video niet in lijn met de afspraken. Ik vond niet dat Nathan zichzelf op een negatieve manier heeft geuit over de andere partijen. Maar hij sprak wel over hun ideeën.’ Door het incident is Gabriel kritischer gaan kijken naar de gentleman’s agreement; in zijn ogen moeten de afspraken minder beperkend zijn. ‘Er zouden basisregels moeten zijn over hoe je op een respectvolle manier verkiezingen houdt, maar de huidige afspraken beperken de mogelijkheden voor kritiek. Als we open en democratisch willen zijn, moet een beetje kritiek mogelijk zijn. Praten over elkaars ideeën betekent ook praten over wat we willen doen in de studentenraad. En het bespreken van publiek geuite idealen van de partijen zou ook geen probleem moeten zijn.’ Kortom, vindt Gabriel: er moet meer ruimte zijn voor kritiek.

Louws staat achter de afspraken. ‘De gentleman’s agreements bestaan, omdat we als studentenraadspartijen vier dagen per jaar met elkaar concurreren, maar alle andere 361 dagen moeten we samenwerken binnen de raad. Het is fijn als we netjes en respectvol met elkaar omgaan.’ Volgens Louws betekent dat niet dat de kandidaten niet met elkaar in gesprek kunnen over standpunten. ‘Dat moedig ik aan. Daar is het verkiezingsdebat ook voor. Maar we hebben met z’n allen afgesproken: tijdens de verkiezingen praat iedereen over de eigen partij. Dat hebben we met de hele studentenraad meerdere keren besproken, dus ik sta daar nog steeds achter.’

Video online

Joël Kampen van CSF is niet blij met de gang van zaken. ‘Nog los van of de gentleman’s agreements zijn overtreden, is er ook geen toestemming gevraagd aan de mensen die in beeld kwamen of zij daar wel oké mee waren. Dat vind ik niet heel netjes. Sommige kandidaten vonden het debat heel spannend, dan is het niet fair om ze zo op social media te zetten.’ Kampen vindt dat er zeker ruimte moet zijn voor kritiek. ‘Dat wordt gefaciliteerd door het debat, dat organiseren we niet voor niets. Daar mag je elkaars stellingen bevragen en toetsen.’ Hoewel hij niet blij is met wat er is gebeurd, vindt hij het wel een goed idee om voortaan een video van het debat online te zetten. ‘Maar dan wel vanuit de studentenraad zelf, op een transparante manier.’

Tot middernacht kan er worden gestemd. Maandag wordt de uitslag van de studentenraadsverkiezingen bekendgemaakt.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.