Post-covid onderwijs: studenten minder stress, docenten meer

Studenten en docenten rapporteren een andere beleving van post-covid onderwijs.
Foto Coretta Jongeling

Wageningse studenten zijn aan het einde van periode 3 van dit studiejaar flink gemotiveerder dan in het eerste coronajaar, toen het onderwijs nog vrijwel volledig online verliep. Bovendien rapporteren ze beduidend minder stress dan een jaar geleden.

Bij docenten is het post-coronabeeld diffuser. Hun motivatie nam sinds vorig jaar behoorlijk toe. Dat geldt echter óók voor de gerapporteerde werkdruk en het stressniveau. De overgang naar blended onderwijs is blijkbaar goed voor het moreel, maar levert wel extra kopzorgen op.

Dat blijkt uit een enquête onder Wageningse docenten en studenten die (blended) les gaven of kregen in de periodes 1, 2 en 3. Driehonderd docenten en vijfhonderd studenten vulden de lijst helemaal in.

Favoriet

Met de vragen over werkdruk, stress, motivatie en voldoening hoopt WUR lessen te kunnen trekken uit de covidperiode en daarmee het toekomstige Wageningse onderwijs op te kunnen zetten. De enquête vroeg zelfs expliciet naar de favoriete vorm van onderwijs. 48 procent van de studenten heeft een duidelijke voorkeur voor face-to-face onderwijs, 43 procent kiest voor blended vormen en 9 procent geeft de voorkeur aan online onderwijs.

Onderwijsdecaan Arnold Bregt deelde deze voorlopige resultaten vorige week in twee korte online sessies met geïnteresseerde docenten. Hun vermoeden is dat hybride onderwijs de toegenomen stress bij docenten verklaart. ‘Hybride onderwijs is handig voor studenten in quarantaine, maar betekent wel extra werkdruk voor docenten’, aldus een van hen.

Fan van de mix

Een ander voegde toe: ‘Hybride onderwijs en blended onderwijs zijn twee verschillende dingen. Ik ben géén voorstander van hybride onderwijs – tegelijkertijd op de campus en online lesgeven, terwijl ik juist wél fan ben van blended onderwijs: een zorgvuldig samengestelde mix van online en live onderwijsactiviteiten.’

Kazem Banihashem, postdoc bij de leerstoelgroep Onderwijs- en Leerwetenschappen (ELS) en coördinator van dit onderzoek, laat weten dat de enquête binnenkort een vervolg krijgt met kwalitatief onderzoek, in de vorm van interviews met een aantal geënquêteerden. Doorvraag-punten, zoals het waarom van de toegenomen stress, zullen daarin uitgebreid aan bod komen. De definitieve rapportage wordt midden juni verwacht.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.