WUR wil meldpunt voor discriminatie en racisme

DARE-project moet misstanden onderzoeken.
Het #BLM-protest in Wageningen op 14 juni 2020. Foto Sven Menschel

Rector magnificus Arthur Mol liet vorige week weten dat WUR als onderdeel van het driejarige project DARE onder meer een meldpunt wil starten om discriminatie en racisme te melden. Resource vroeg ombudspersoon Jacqueline Schoone en Diversity & Inclusion Officer Percy Cicilia Jr om een reactie.

WUR wil een inclusieve en diverse organisatie zijn, is in het nieuwsbericht op WUR.nl te lezen, en discriminatie en racisme passen daar niet bij. Daarom is er begin vorig jaar een driejarig project opgezet dat gericht is op het minimaliseren van racisme en discriminatie bij WUR. DARE heet het project, dat staat voor Decolonization, Anti-Racism, Anti-Discrimination, Equity and Equal Chances. ‘Het doel van DARE’, zegt Mol, ‘is een bewustwordingsproces op gang te brengen, om te kijken hoe discriminatie en racisme plaatsvinden, of dat incidenteel of structureel is, en het vervolgens te minimaliseren. Je kunt alleen iets veranderen als je je bewust bent van je eigen blinde vlekken.’  

Nooit gedacht

Diversity & Inclusion Officer Percy Cicilia Jr is samen met Joyce van der Velde projectleider van DARE en stroomde door vanuit ARA (Anti-Racist Association ARA Wageningen). ‘In 2020 werd tijdens de Black Lives Matters-protesten opnieuw duidelijk dat overal in de wereld mensen dagelijks racisme en discriminatie ervaren. Ook hier in Wageningen speelt dit, dat zagen we tijdens het protest in het Noordwest-park. Er werd door betrokken studenten en medewerkers een petitie naar WUR gestuurd met de boodschap dat er gesprekken moeten worden gestart. Dus niet iemand inhuren met de vraag of er racisme is, dat is er. We moeten misstanden actief en preventief aanpakken.’  

Ik weet dat mensen van kleur een drempel over moeten om zaken bij mij te melden, want ik ben wit: “Snap ik het probleem wel echt?”

Ombudspersoon Jacqueline Schoone


Nu ligt er DARE, naar het Engelse durven, een project waarin WUR werkt aan inclusiviteit. Met vier pijlers waaronder rapporteren, culturele verandering, beleidsverandering en educatieve verandering.  Daaruit komen acties, aldus  Cicilia, zoals het starten van een meldpunt en het doorspitten van het curriculum. Cicilia: ‘Er bestaat al een meldpunt van ongewenst gedag, met daarin confidential advisers. Nu komt er meer focus op racisme. We gaan werken met vijftig vertrouwens-contactpersonen bij WUR om een groter netwerk te creëren dat een gevoel geeft van sociale veiligheid. Ook zijn er onder meer docenten gestart die vrijwillig kijken of de lessen inclusief genoeg zijn en daar helpen wij bij. Een concreet voorbeeld is bronnen in lespaketten diverser maken, dus niet alleen Europees, maar ook Afrikaans en Aziatisch. Het gaat om de norm veranderen, om kritisch om te gaan met onze – academische – vooroordelen en dit vraagt focus, tijd en geld. Of dit voldoende is? Ik had nooit gedacht dat wij zover zouden komen, tien jaar geleden hadden we dit gesprek niet gehad; DARE komt er aan.’   

Drempel

Ombudspersoon bij WUR Jacqueline Schoone werkt in haar functie voor WUR aan de aanpak van structurele patronen van racisme en discriminatie. ‘Rapporteren is daarbij de eerste stap. Specifieke aandacht voor de melding van racisme en discriminatie is echt nodig: verlaag de drempel en zorg ervoor dat mensen zich uit kunnen spreken, durven te zeggen dat een opmerking, een tekst of een afbeelding over hun grens gaat. Als witte persoon moet je je bewust tonen van het feit dat racisme een machtshiërarchie is, waar witte mensen bovenaan staan. Ik weet dat mensen van kleur een drempel over moeten om zaken bij mij te melden, want ik ben wit: “Snap ik het probleem wel echt?” “Ga ik echt in actie komen?” Nu moeten er wel op toezien dat het project concreet wordt en dat we drempels gaat verlagen.’    

DARE zal drie jaar lang lopen, daarna moet het onderwerp mainstream zijn geworden, aldus WUR.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.