WUR start dialoog over ‘erbij horen’

Organisatie
En dat is hard nodig, zegt Percy Cicilia Jr., projectleider van DARE.

WUR wil meldpunt voor discriminatie en racisme

Organisatie
Student
DARE-project moet misstanden onderzoeken.