ERC-beurs voor Inge de Graaf

De Graaf gaat modelleren hoe grondwater kan blijven bijdragen aan de voedselproductie.
Foto Shutterstock

Inge de Graaf, onderzoeker bij Water Systems and Global Change, heeft een Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen van de European Research Council (ERC). Ze gaat een model ontwikkelen om verbanden te leggen tussen beschikbaarheid van grondwater en landbouwproductie in de wereld.

De Graaf wil weten hoeveel grondwater opgepompt kan worden zonder dat aquatische ecosystemen worden bedreigd en in hoeverre dit grondwater bijdraagt aan voldoende voedselproductie in verschillende delen van de wereld nu en in de toekomst. Daarbij tekent ze aan dat er nu in veel gebieden niet duurzaam wordt omgegaan met grondwater, waardoor rivieren en waterputten droogvallen.  

Modellen

Om beter zicht te krijgen op de waterproblematiek en mogelijke oplossingen gaat ze drie modellen koppelen: een mondiaal grondwatermodel dat ze zelf heeft ontwikkeld tijdens haar promotieonderzoek in Utrecht; een model dat de beschikbaarheid van oppervlaktewater beschrijft en een Wagenings model voor gewasproductie. ‘Zo’n integraal model bestaat nog niet op deze schaal, ik ben de eerste die beschikbaarheid van grondwater aan de gewasproductie koppelt.’

Zo’n integraal model bestaat nog niet op deze schaal, ik ben de eerste die beschikbaarheid van grondwater aan de gewasproductie koppelt

Inge de Graaf, onderzoeker bij Water Systems and Global Change

Die koppeling moet een realistischer beeld geven hoeveel grondwater er nu en in de toekomst beschikbaar is voor voedsel en welke maatregelen geschikt zijn om duurzaam met grondwater om te gaan. Daarbij wil De Graaf per regio kijken of de vraag naar grondwater omlaag kan door bijvoorbeeld efficiënter gebruik van water en minder voedselverspilling, maar ook of de beschikbaarheid van water omhoog kan door bijvoorbeeld zilt water te ontzouten.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.