Onderzoek naar drijvende zonnecentrale bij De Marke

Een proefopstelling moet antwoord geven op vragen over kosten, inpassing, natuur- en waterkwaliteit.
Drijvend zonneparkje in Markeplas Een van de drie testsystemen op een zonovergoten Markeplas. Foto EasyFix Solar

Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem dat voldoende licht en lucht doorlaat op de waterkwaliteit en het waterleven? Hoe stabiel en stormproof is zo’n  systeem en hoe zit het met de kosteneffectiviteit en landschappelijke inpassing?

Een proefopstelling op de Markeplas moet helpen deze vragen te beantwoorden. De Markeplas ligt naast WUR’s agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo, waar onlangs ruim honderd drijvende zonnepanelen zijn geplaatst. De Marke stelt de plas ter beschikking voor project DRIVER, dat er drie jaar lang de impact monitort van verschillende opstellingen van drijvende zonnesystemen.

Doetinchem

Op de voormalige zandafgraving, toevallig niet ver van het volgens WUR meest biodioverse zonnepark op land, drijven nu drie kleine ‘zonnecentrales’ met uiteenlopende maten van lucht- en lichtdoorlatendheid. Bijzonder aan dit zonnesysteem is dat de hellingshoek en de afstand van de panelen tot het wateroppervlak aanpasbaar zijn.

Aardig detail is dat het systeem vlakbij, in Doetinchem, is ontwikkeld. Het heeft daarmee een veel kleinere footprint dan de gebruikelijke drijvende zonnesystemen die meestal uit China komen.

Drijvende zonneparken zijn een relatief nieuw fenomeen; schaarste aan geschikte daken en/of grond noopt tot zoeken naar alternatieven. Een pluspunt is ook de mogelijk hogere opbrengst, vanwege de reflectie in en de koeling door het water: als zonnepanelen erg warm worden, neemt de weerstand toe en dus het vermogen af.

Economie en ecologie

Maar net als bij zonneparken op land is ook bij drijvende zonneparken grote behoefte aan meer kennis over de economische en ecologische aspecten ervan. Dat is wat project DRIVER onderzoekt, gefinancierd vanuit de DEI+-regeling (Demonstratie Energie Innovaties) van de Rijksoverheid. Naast de invloed op waterkwaliteit en ecologie, maandelijks gemeten door het Aquatisch Kenniscentrum AKWA van het NIOO-KNAW, beoogt het project meer kennis op te doen over maatschappelijke acceptatie, vergunningen en mogelijkheden tot landschappelijke inpassing.
Die inzichten worden landelijk gedeeld via het nationaal consortium Zon op Water.

De Marke toch níet in boerenhanden

Sinds augustus 2019 werd gewerkt aan een plan om de exploitatie van De Marke over te dragen aan een coöperatie van melkveehouders. Maandag  werd bekend dat dat niet doorgaat: de boeren zijn tot de conclusie gekomen dat ze het financieel niet rond krijgen. WUR en de coöperatie onderzoeken nu een andere vorm van samenwerking.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.