Personeel krijgt meer inspraak op huisvestingsplan

De decentrale ondernemingsraden krijgen adviesrecht Strategisch Huisvestingsplan.
Foto Brand Portal WUR

De decentrale ondernemingsraden krijgen adviesrecht bij de uitwerking van het Strategisch Huisvestingsplan. Dat zegt de raad van bestuur toe aan de WUR Council.

In het Strategisch Huisvestingsplan schetst de raad van bestuur hoe WUR met behulp van thuiswerken en het delen van bureaus de komende jaren voldoende werkplekken creëert op de campus voor een groeiend aantal personeelsleden. De WUR Council benadrukt daarbij dat thuiswerken en bureaus delen een optie is, maar geen verplichting. De ondernemingsraad wil niet dat medewerkers worden gedwongen om bepaalde dagen thuis te werken.

Uitgangspunten

De WUR Council heeft advies- en instemmingsrecht op het Strategisch Huisvestingsplan, dat de uitgangspunten voor de toekomstige inrichting van werkruimten formuleert. Dat strategische huisvestingsplan moet worden uitgewerkt via decentrale huisvestingsplannen, waarbij het personeel van leerstoelgroepen en business-units inspraak krijgt.

Adviesrecht

De WUR Council eiste dat de decentrale ondernemingsraden deze plannen van de kenniseenheden kunnen beoordelen. Ze hadden alleen ‘uitvoeringsadvies’, maar kunnen nu via het adviesrecht wijzigingen in deze plannen voorstellen. ‘De ondernemingsraden van de decentrale eenheden krijgen adviesrecht ten aanzien van het Hoofdlijnen Huisvestingsplan voor zover het de toekomstige werkomgeving betreft’, schrijft bestuurder Rens Buchwaldt aan de WUR Council.

We willen waarborgen dat medewerkers die dwang voelen om thuis te werken, gehoord worden

Jelle Behagel, voorzitter WUR Council

Verder zegt Buchwaldt toe dat het huisvestingsplan binnen enkele jaren geëvalueerd zal worden ‘omdat het Strategisch Huisvestingsplan een groot aantal aannames bevat waarvan op dit moment lastig te voorspellen is hoe de praktijk zich ontwikkelt’. Ook stelt de raad van bestuur een Monitorgroep Working@WUR in, die de voorgang en adoptie van het hybride werken bij WUR in de gaten houdt. Vanuit elke kenniseenheid kunnen twee leden deelnemen aan deze werkgroep, die gaat rapporteren aan de raad van bestuur.

Extra toezeggingen

De raad van bestuur overlegde op 10 november met de WUR Council. Daarbij zijn bestuur en medezeggenschap niet tot overeenstemming gekomen, zegt voorzitter Jelle Behagel van de WUR Council. ‘We willen extra toezeggingen over de monitoring en evaluatie. WUR kan medewerkers niet dwingen om thuis te werken, behalve nu door de coronarichtlijnen en ventilatie-eisen. We willen waarborgen dat medewerkers die dwang voelen om thuis te werken straks ook gehoord worden.’ Ook het delen van bureaus vraagt aandacht bij de uitvoering, zegt Behagel. ‘In principe delen medewerkers hun bureau, maar er zijn uitzonderingen mogelijk, dus het is geen verplichting voor iedereen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.