Klimaattop #5: Zoute landbouw

Serie over WUR op de Klimaattop. Vandaag deel 5: Judit Snethlage.
Verzilting, foto Shutterstock

In Glasgow zijn wereldleiders van zo’n tweehonderd landen tot en met 12 november bijeen voor de klimaattop, de COP26. De top wordt gezien als misschien wel de laatste kans om de opwarming van de aarde te beperken. Resource maakt tijdens de COP26 een serie met WUR-experts over onderwerpen die spelen. Dit keer Judit Snethlage die zich bezighoudt met verzilting.

Door de klimaatverandering neemt de hoeveelheid zout water toe. Samen met het Nederlandse overheid, de wereldvoedselorganisatie FAO en de Vrije Universiteit heeft Snethlage meegedacht over een sessie over zoute landbouw op de Klimaattop. Die wordt vandaag gepresenteerd door Saleemul Huq, directeur van het International Centre for Climate Change and Development. Dit centrum is gevestigd in Bangladesh. Door het onderwerp van verzilting op de agenda te zetten, proberen de onderzoekers en beleidsmakers een brug te slaan tussen waterzekerheid en voedselzekerheid.

Zeespiegel

De verzilting in Bangladesh neemt toe, niet alleen door de stijging van de zeespiegel, maar ook omdat het warmer wordt en er meer water verdampt, waardoor meer zout in de bodems achterblijft. WUR doet veel onderzoek met Bangladesh hoe het land daarmee kan omgaan.

Daarbij wordt gezocht naar integrale oplossingen zegt Snethlage. ‘Hierbij gebruiken we de Food Systems Approach. Met deze methode kunnen we afwegen welke factoren en overwegingen invloed hebben op het gehele voedselsysteem. Hierbij kun je bijvoorbeeld nagaan wat de verzouting voor invloed heeft op vee. Zout water heeft een negatief effect op de koeien als ze het direct drinken. Maar als je zoutresistente grassen zou kunnen telen waarvan de koeien kunnen eten, dan denk je meer richting een oplossing.’

Gewassen

Steeds zijn oplossingen nodig die zowel rekening houden met gewassen, bodems en waterbeheer, zegt Snethlage. Daarbij kijken de onderzoekers welke maatregelen werken, zodat er evidence-based solutions ontstaan voor de beleidsmakers.
Verzilting speelt in alle deltagebieden in de wereld, ook in de Nederlandse kustprovincies, en zal een steeds grotere rol gaan spelen in de toekomst.  Ook in Nederland doet WUR onderzoek, bijvoorbeeld naar zoutminnende gewassen.

Je kunt de presentatie over verzilting hier volgen. Tijd: 18:00-18:45 uur (Nederlandse tijd)

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.