Nieuw vak: de potentiële impact van onderzoek verbeteren

Een nieuw PhD-vak moet onderzoekers helpen impact te maken met hun onderzoek.
Rollenspel in de zandbak tijdens Transformative Research. Foto Josephine Chambers

Hoe kan onderzoek helpen om de maatschappij en het milieu te transformeren? Deze vraag staat centraal in het nieuwe PhD-vak Transformative Research for Global Social-Environmental Challenges.

Deze tweeweekse cursus wordt geleid door Josephine Chambers, postdoc bij de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, met docenten vanuit heel WUR. ‘We richten ons op het combineren van kritische sociale wetenschap en actiegerichte methoden voor maatschappelijke hervormingen.’

‘Er is een wereldwijde roep om sociaal-ecologische transformatieve verandering’, zegt Chambers, ‘De traditionele wetenschappers, die vanuit hun kantoren artikel na artikel publiceren, produceren kennis met een beperkte maatschappelijke relevantie en impact. Gezien de omvang van de uitdagingen moeten we van deeloplossingen toe naar systemische oplossingen voor de grote, onderling verbonden, problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, onhoudbare groei en sociale ongelijkheid. In deze nieuwe cursus kijken we naar de vraag: hoe kunnen we de rol van wetenschappers herzien zodat ons onderzoek een hervormend effect heeft op de maatschappij en het milieu.’

Weekend activist

De cursus komt voort uit het 71 Visions rapport, waarin 71 WUR-onderzoekers hun visie delen op hoe onderzoek maatschappelijke verandering kan aanjagen. Uit deze 71 visies zijn vier ‘routes’ naar voren gekomen die nu als basis dienen voor de cursus. Chambers: ‘Een van deze routes richt zich op hoe onderzoek het momentum voor verandering van onderaf kan aanjagen, bijvoorbeeld door het vertellen van verhalen die mensen raken en die hen laten nadenken over hun toekomstvisie. En andere route richt zich op de vraag hoe we omgaan met machtsstructuren, bijvoorbeeld door het stellen van onmogelijke eisen. Onmogelijke eisen kunnen wat redelijk is radicaal maken.’

Veel betrokken onderzoekers worstelen met hun rollen, zegt Chambers. ‘Door de week zijn ze wetenschapper en in het weekend activist. In de cursus laten we zien hoe onze waarden onderzoek altijd beïnvloeden en dat het onmogelijk is om kennis te creëren die niet op een of andere manier politiek is. Deze cursus helpt betrokken onderzoekers om te gaan met verschillende posities en de spanningen die ze tegenkomen bij onderzoek dat zich expliciet richt op maatschappelijke verandering.’

In de groep van 24 PhD-studenten, zijn alle vijf departementen vertegenwoordigd, zegt Chambers. ‘Dat is vrij uitzonderlijk. Wij creëren een netwerk van promovendi die in staat worden gesteld op nieuwe manieren samen te werken ten behoeve van maatschappelijke transformatie.’

Geen klip en klare antwoorden

Joshua Wambugu is promovendus bij Mariene Dierecologie en nam deel aan de eerste editie van Transformative Research. ‘WUR pleit voor ‘Finding answers together’ om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. Dit thema is de beste samenvatting van de Transformative Research-cursus. Enkele van mijn onderzoekszorgen werden behandeld, vooral die met betrekking tot het vinden van een evenwicht in de verschillende rollen die een PhD-onderzoeker kan hebben.’

Ook Wietse Wiersma, promovendus Bodemchemie en -biologie, volgde het vak. ‘Deze cursus geeft geen klip en klare antwoorden, maar brengt vragen op een manier die je in staat stelt om om te gaan met zaken die zich voordoen op het snijvlak van wetenschap en maatschappij. Het was geweldig om deel uit te maken van een groep mensen met wie je het gevoel deelt dat onderzoek een belangrijke rol kan spelen in maatschappelijke hervorming, maar die ook worstelen met de vraag hoe dit te realiseren.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.